In de loop der tijd hebben we met veel enthousiaste, bevlogen en inspirerende mensen en organisaties samengewerkt. De komende jaren zullen we – naast het aanbieden en uitbreiden van onze eigen activiteiten en diensten – ook meer fungeren als wegwijzer voor iedereen die met dissociatieve stoornissen te maken heeft, persoonlijk of professioneel.

Juist door krachten te bundelen, te verwijzen en zichtbaar te maken welke initiatieven en mogelijkheden er zijn, hopen we herstel, groei, steun en hoop te bieden aan lotgenoten en naasten.

We zetten graag op een rijtje met wie we zoal gedurende langere of kortere tijd hebben samengewerkt. Overigens vind je op de informatieve pagina’s over dissociatie ook links naar allerlei websites en initiatieven, waaronder hulpbronnen voor lotgenoten, naasten en/of professionals.

Partners

MIND

MIND is de landelijke koepelorganisatie die zich bezighoudt met geestelijke gezondheid. Ze wil psychische gezondheid bevorderen en alle mensen die te maken hebben met psychische problemen ondersteunen. Ze bieden naast informatie ook advies en ondersteuning.

Caleidoscoop is lid van MIND Platform en bundelt zo haar krachten op het gebied van belangenbehartiging.

BovenJan

BovenJan is een digitaal platform en vereniging, dat tot doel heeft om mensen met psychische problemen en hun naasten onderling contact te bieden en te informeren.

Caleidoscoop is lid van BovenJan geworden in oktober 2023.

MEO

Sinds 2022 werken we met MEO samen. Ze hebben deze website gemaakt, die gebaseerd is op de nieuwe huisstijl van Caleidoscoop.

Ook verzorgen ze sinds 2023 de vormgeving en druk van de Caleidokrant.

THIER Support

Thier Support verzorgt onze (leden)administratie, en is een betrouwbare partner die professionaliteit en continuiteit voor ons als patiënten- en vrijwilligersorganisatie helpt waarborgen.

Verwante organisaties

Stichting Spotlight

In 2022 is Spotlight een zelfstandige stichting geworden. Daarvoor waren de huidige oprichters actief binnen de belangenbehartiging van Caleidoscoop en hebben zij zich op die manier ingezet voor mensen die ervaring hebben met georganiseerd geweld. Zij zetten deze activiteiten voort bij Spotlight.

Website Spotlight
Nieuwsberichten van Spotlight

Trauma & dissociatie

‘Trauma en dissociatie’ biedt lotgenotencontact en informatie aan mensen met DIS, AGDS en C-PTSS via een discord-server (vergelijkbaar met een uitgebreide chat). Ook bieden zij informatie en contact aan hulpverleners en naasten. Deelnemen kan anoniem.

Website Trauma & dissociatie

Unreal

Unreal is een organisatie in het Verenigd Koninkrijk die informatie en lotgenotencontact biedt voor mensen die DPDR (depersonalisatie-derealisatie) hebben. Ze bieden regelmatig online bijeenkomsten. De voertaal is Engels.

Website Unreal

Samenwerking, projecten en acties

Mijn Naam Is Haas (2022 – heden)

Mijn naam is haas is een project van JUDKA theatermakers onder leiding
van Judith Bruynzeels. Dit project maakt trauma bespreekbaar en
dissociatie invoelbaar door middel van een audiovertelling, poëzie en een
voorstelling in boekformaat.

De Hazenbijeenkomsten zjn in eerste instantie ontwikkeld voor hulpverleners. We werken samen met Judith om de Hazenbijeenkomsten ook voor lotgenoten en naasten mogelijk te maken en ze bij een breed publiek onder de aandacht te brengen.

Website Mijn Naam is Haas

Project Bibliotheek voor leden – gefinancieerd door de Hersenstichting (2022 – 2023)

In 2022 hebben we een eenmalige subsidie ontvangen van de Hersenstichting. Zo konden we een bibliotheek opzetten voor onze leden, en breiden we deze nog steeds uit. Zij kunnen kosteloos boeken lenen over dissociatieve stoornissen en verwante onderwerpen. Informatie draagt bij aan begrip, compassie en herstel. We zijn blij met de erkenning van dissociatieve stoornissen door de Hersenstichting en het mogelijk maken van dit project.

Website Hersenstichting
Nieuwsberichten over de bibliotheek

Project ‘Naasten in Kracht’ (2020 – 2022)

Hoe ondersteun je je partner, kind, ouder, broer of zus die worstelt met een psychisch probleem – zonder er zelf aan onderdoor te gaan? Door veranderingen in de zorg staan steeds meer naasten voor die vraag. Tien landelijke cliënten- en familieorganisaties, waaronder Caleidoscoop, werken in het driejarig project ‘Naasten in kracht’ aan een nieuwe, interactieve online toolkit die jou als naaste informatie, ervaringen en ondersteuning biedt. Naasten in kracht is een initiatief van de gezamenlijke cliënten/familieorganisaties in de ggz – en wordt mede mogelijk gemaakt met steun van het Ministerie van VWS.

Website ‘Naasten in kracht’
Nieuwsberichten over Naasten in Kracht

Project ‘DIS is me’ (2022 – 2023)

DIS is me is een online project over de ervaringen van mensen met een dissociatieve identiteitsstoornis. Het is geen project van Caleidoscoop, maar DIS is me en Caleidoscoop werken wel samen. Caleidoscoop onderschrijft het doel van DIS is me om een genuanceerd(er) en realistisch(er) beeld van DIS te schetsen, zodat lotgenoten beter begrepen en geholpen worden.
Je kon tot het einde van het project doneren aan Dis is me via Caleidoscoop.

Website DIS is me
Nieuwsberichten over DIS is me

Project ‘Een Steekje Los?’ (2014 en 2021)

In 2010 is Een Steekje Los? ontwikkeld door stichting De Bagagedrager. Dit spel is bedoeld voor volwassenen die een raakvlak met psychische gezondheid hebben. Het is te gebruiken voor elke groep die zich wil openstellen voor verdieping en bewustwording omtrent psyche en kwaliteit van leven. Van therapiegroep en lotgenotencontact tot training, teambuilding en intervisie van professionals.

In samenwerking met stichting De Bagagedrager heeft Caleidoscoop in 2014 een uitbreidingsset over dissociatieve stoornissen ontwikkeld. Alle leden van Caleidoscoop hebben na afloop van dit project de uitbreidingsset dissociatieve stoornissen ontvangen. De set van 110 kaarten is ook zonder het bordspel te gebruiken. Zowel het bordspel als de uitbreidingssets zijn te bestellen via de webshop van De Bagagedrager.

Eind 2021 is de tweede, herziene druk uitgebracht bij De Bagagedrager!

Website ‘Een Steekje Los’ online spel en De Bagagedrager
Nieuwsberichten over Een Steekje Los

Actie ‘Lijm de zorg’ (2020 – 2021)

Caleidoscoop is bondgenoot en ondertekenaar van het manifest ‘Lijm de zorg’, dat de lange wachtlijsten in de gespecialiseerde GGZ aan de kaak stelt.

Actie ‘Meld je zorg’ (2017)

Strakxisnu, Revief, MIND en Caleidoscoop organiseren een wachtlijstactie en roepen iedereen op om zich te melden die op een wachtlijst staat. CELEVT heeft daarnaast een brandbrief geschreven aan de Tweede Kamer over de wachtlijstproblematiek.

Nieuwsberichten over deze actie

Project ‘Goud in Handen’ (2014)

Caleidoscoop vindt dat patiënten een belangrijke rol spelen in het bepalen van de kwaliteit van de hulpverlening. Zij ervaren de zorg, zij hebben de verhalen over hulpverleners. In de driehoek zorgverleners, zorgverzekeraars en patiënten zijn lotgenoten informanten over de manier waarop zij zorg ervaren. Daarom neemt Caleidoscoop deel aan het project Goud in Handen. Daarin onderzoekt Caleidoscoop, samen met de Epilepsievereniging Nederland, de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten en de Nederlandse Leverpatiënten het “goud in handen” van de patiëntenvereniging: de ervaringskennis over de kwaliteit van de zorg. Op 31 december 2014 is het onderzoek afgerond.

Uit dit project is een boek ontstaan: DIS-zorg – kwaliteitscriteria vanuit cliëntperspectief. Voor zorgverleneners en instellingen biedt deze bundeling van criteria handvatten voor het verbeteren van zorg aan cliënten met een dissociatieve identiteitsstoornis. Je kunt het boek hieronder downloaden, of aanvragen via mail@caleidoscoop.nl.