Bibliotheek voor leden


Caleidoscoop biedt aan haar leden de mogelijkheid om boeken over dissociatieve stoornissen of verwante onderwerpen te lenen.

Voorlichting


Ons team van ervaringsdeskundige vrijwilligers verzorgt een op maat gemaakte workshop, gastles of lezing. We sluiten aan bij jouw/ jullie behoefte en voegen onze ervaring en kennis toe. Voorlichting kan ook online plaatsvinden.

Belangenbehartiging


Caleidoscoop komt op voor de rechten en belangen van mensen met een dissociatieve stoornis. Dat doen we door ons actief in te zetten op beleidsniveau en de stem van onze achterban te laten horen.

Kennisagenda


In het overleg ‘Belangenbehartiging dissociatieve stoornissen’ van Caleidoscoop is op 1 juli 2020 afgesproken dat er een kennisagenda gaat worden opgesteld die inzichtelijk maakt waar het kennishiaat vanuit cliëntperspectief ligt.

Samenwerking, projecten & acties


In de loop der tijd hebben we met veel enthousiaste, bevlogen en inspirerende mensen en organisaties samengewerkt.

Caleidokrant


De Caleidokrant is het ledenblad van Caleidoscoop. Het verschijnt drie keer per jaar. Je kunt het magazine per post of digitaal ontvangen.