Caleidoscoop is in beweging. En daarom is ook ons logo in beweging: het is dynamisch en kleurrijk, net als onze leden en de vereniging. De inspiratie voor dit nieuwe logo is het steeds veranderende beeld dat een caleidoscoop je laat zien. Op de site zie je dan ook allemaal varianten op ons basislogo, gekoppeld aan verschillende thema’s.

Basislogo en logovarianten Caleidoscoop
Het basislogo en de logovarianten

Begin 2022 werd duidelijk dat de website van Caleidoscoop toe was aan een volledige vernieuwing. Daarmee werd het ook nodig om onze uitstraling te herzien. Paste deze nog wel bij de vereniging en waar we naar toe wilden? Onze oude huisstijlkleuren waren wit-blauw. Zakelijk en rustig, vonden onze leden tijdens de eerste creatieve sessie onder leiding van MEO. Maar paste het ook bij ons als vereniging? “Nee”, was het unanieme oordeel. We vonden het juist belangrijk om warmte uit te stralen, om kleur en kracht te laten zien.

We bepaalden ook samen wat onze intentie en rol is als vereniging. Wat drijft ons? Wat vinden we nu het állerbelangrijkst, van alle dingen die we graag zouden willen? We kwamen tot de conclusie dat de typeringen ‘leraar’ en ‘creator’ dat het best samenvatten:

Die combinatie van creator en leraar maakt ons een beetje eigenzinnig. Nieuwsgierig en sterk gemotiveerd om te groeien. We zijn soms uitdagend, prikkelend: net als dissociatieve stoornissen. In de rechte vormen van ons logo zie je deze kwaliteiten terug. Het ronde lettertype en alle kleuren vertegenwoordigen de warmte en diversiteit in onze vereniging.  

We verbinden kracht met zachtheid. We zijn volop in ontwikkeling. Maar we hebben ook een stevige basis in onze veerkracht. En dat maakt ons wie we zijn: Caleidoscoop.