Je wilt graag contact met andere lotgenoten en naasten – maar wat nu als er geen gespreksgroep bij jou in de buurt is? Of als dat niet past bij wat jij zoekt? Verenigingsleden kunnen bij ons een oproepje plaatsen om in contact te komen met andere leden: lotgenoten of naasten bij jou in de buurt.

Tijdens zo’n meeting ga je bijvoorbeeld eens met elkaar wandelen, ergens iets drinken of naar een museum. Jullie bepalen zelf wat je gaat doen tijdens zo’n laagdrempelige, eenmalige ontmoeting. Jullie afspraak is altijd op een neutrale, openbare plaats (dat wil zeggen: niet bij iemand thuis). De communicatie verloopt via het ledenplatform van de website. Bij de lancering van de website zullen we ook een nieuw ledenplatform lanceren, waar het makkelijker is om oproepjes te plaatsen. Het enige wat nodig is, is dat je je aanmeldt voor een meeting bij degene die de oproep heeft geplaatst.

Wat houdt een meeting in?

Een meeting is een laagdrempelige bijeenkomst waarbij je andere lotgenoten of naasten bij jou in de buurt ontmoet. Je gaat dan bijvoorbeeld eens met elkaar wandelen, ergens iets drinken of naar een museum. Je spreekt van te voren af wat je gaat doen en waar je elkaar ontmoet. Wel is de afspraak altijd op een neutrale, openbare plaats (dat wil zeggen: niet bij iemand thuis). De meetings gaan uit van gelijkwaardig en respectvol onderling contact. De beschikbaarheid is afhankelijk van de initiatieven van leden. We gaan er van uit dat dit meestal kleine groepjes zullen zijn.

Elk lid kan het initiatief nemen tot zo’n bijeenkomst in hun omgeving, waarbij zijn/ haar/ hun taak alleen bestaat uit de communicatie met de ge├»nteresseerden over de datum, tijd en plaats. In principe is elke meeting eenmalig, tenzij het betreffende lid er voor kiest dit vaker te organiseren.

Organiseren en/ of meedoen

Je kunt meedoen met elke bijeenkomst die je wenst; je hoeft je alleen maar aan te melden bij het organiserende lid. Anders dan bij gespreksgroepen, is er geen vrijwilliger van de vereniging aanwezig.

Wil je zelf het initiatief nemen tot een meeting? We lezen graag jouw oproep! Je kunt zelf een bericht plaatsen, of reageren op andere oproepjes. Het ledenplatform biedt ook de mogelijkheid om via persoonlijke berichten met andere leden te communiceren.

Ga naar het ledenplatform(toegankelijk voor verenigingsleden) om mee te doen en alle informatie te krijgen.

Waarom zijn deze bijeenkomsten alleen voor verenigingsleden en is de communicatie daarover niet openbaar?

Door het initiatief tot meetings bij de leden te laten en het (beveiligde) platform te bieden tot communicatie hierover, zijn deze niet afhankelijk van organisatorische tussenkomst van vrijwilligers van Caleidoscoop. We willen echter wel een zekere vorm van veiligheid kunnen bieden aan de bezoekende leden en voorkomen dat er onaangekondigd mensen bij meetings aansluiten.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld gespreksgroepen of landelijke bijeenkomsten organiseren wij deze bijeenkomsten niet, maar faciliteren slechts de totstandkoming er van. We vertrouwen er op dat leden zorgvuldig en respectvol met elkaar, elkaars ervaringen en persoonlijke gegevens om gaan. Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor je grenzen en gezondheid, en we verwachten dat je in staat bent veilig, respectvol en verantwoord deel te nemen aan meetings.