In verband met de verlopen tijd sinds de vaststelling van onderstaande statuten en de noodzakelijke herziening op grond van de wet WBTR, zijn we onder meer het huishoudelijk reglement aan het herzien. Vervolgens zullen ook de statuten worden herzien en vastgesteld bij de notaris. Ook het privacyreglement wordt, waar van toepassing, ge├╝pdatet. Vanwege onderbezetting lopen we helaas achter op schema; we hopen op je begrip. Zodra de nieuwe statuten bekend zijn, wordt ze aan de leden voorgelegd en hieronder gepubliceerd.