Belangrijk: In verband met de verlopen tijd sinds de vaststelling van onderstaande (huidige) statuten en de noodzakelijke herziening op grond van de wet WBTR, zullen de statuten worden vernieuwd. Ook zijn we bezig met het huishoudelijk reglement. Andere beleidsstukken, zoals de gedragscode en de herziene privacyverklaring, zijn inmiddels goedgekeurd en vastgesteld tijdens de ALV.

Vanwege onderbezetting en de hoeveelheid werk die het ontwikkelen en herzien van beleidsstukken met zich meebrengt, lopen we helaas achter op schema. We hopen op je begrip. Vragen en reactie zijn van harte welkom. Zodra de statuten klaar zijn, worden ze aan de leden voorgelegd tijdens een ALV ter stemming. Gedurende dat proces zullen we de leden vragen om mee te denken tijdens inspraakavonden. Als je lid bent, krijg je daarover bericht via de nieuwsbrief.