DIS is me – Online project over de ervaringen van mensen met een dissociatieve identiteitsstoornis

DIS is me is een online project over de ervaringen van mensen met een dissociatieve identiteitsstoornis. Het is geen project van Caleidoscoop, maar DIS is me en Caleidoscoop werken wel samen. Caleidoscoop onderschrijft het doel van DIS is me om een genuanceerd(er) en realistisch(er) beeld van DIS te schetsen, zodat lotgenoten beter begrepen en geholpen worden.

Wil jij dit project ondersteunen?

Via deze donatiepagina kun je DIS is me financieel ondersteunen. Donaties voor DIS is me komen volledig ten gunste van het project en worden niet door Caleidoscoop zelf gebruikt. De vereniging heeft een ANBI-status.

www.dis-is-me.nl

“´╗┐Over de dissociatieve identiteitsstoornis (DIS) doen sterke verhalen de ronde, maar hoe is het om het zelf te hebben? DIS is een psychische stoornis die ontstaat door vroegkinderlijk trauma, die je leven flink overhoop kan halen en waarvoor je meestal therapie nodig hebt. DIS is me is een online project waarin we met een team van ervaringsdeskundigen de anonieme ervaringen van een brede groep mensen met DIS verzamelen en delen.  

In de media wordt regelmatig een stereotiep of negatief beeld geschetst van DIS en voor veel mensen is dat het enige wat ze erover weten. Met het online project DIS is me willen we een realistischer beeld schetsen van het leven met DIS. Dit doen we op basis van de anonieme ervaringen van een grote groep mensen met DIS: hun inbreng is het goud van dit project! Aan het eind van het project willen we door het uitbrengen van een digitale publicatie op basis van het projectmateriaal een zinvolle bijdrage leveren aan voorlichting, psycho-educatie en onderwijs over DIS vanuit cli├źntperspectief. We hopen dat veel mensen met DIS en hun naasten zich door het project gezien, gehoord, erkend en/of minder alleen zullen voelen.”

Over je donatie | Belangrijk om te weten: omdat de donaties via Caleidoscoop verlopen, staat op je afschrijving “Online Contrib”, een Engelse afkorting die “Online bijdrage” betekent. Dit betekent echter niet, dat je lid bent geworden of contributie betaalt voor Caleidoscoop.
Direct na je donatie krijg je een bevestigingsmail, waarin staat dat het om een bijdrage gaat voor het project DIS is me. Heb je vragen of opmerkingen over je donatie? Mail dan naar administratie@caleidoscoop.nl of info@dis-is-me.nl.