DIS is me – Online project over de ervaringen van mensen met een dissociatieve identiteitsstoornis

DIS is me is een online project over de ervaringen van mensen met een dissociatieve identiteitsstoornis. Het is geen project van Caleidoscoop, maar DIS is me en Caleidoscoop werken wel samen. Caleidoscoop onderschrijft het doel van DIS is me om een genuanceerd(er) en realistisch(er) beeld van DIS te schetsen, zodat lotgenoten beter begrepen en geholpen worden.

Donaties aan Dis is me

Via deze donatiepagina kon je DIS is me financieel ondersteunen gedurende de looptijd van het project. Omdat het project inmiddels is afgerond, kun je via deze weg geen donaties meer doen. Donaties voor DIS is me kwamen volledig ten gunste van het project en worden niet door Caleidoscoop zelf gebruikt.

www.dis-is-me.nl

“´╗┐Over de dissociatieve identiteitsstoornis (DIS) doen sterke verhalen de ronde, maar hoe is het om het zelf te hebben? DIS is een psychische stoornis die ontstaat door vroegkinderlijk trauma, die je leven flink overhoop kan halen en waarvoor je meestal therapie nodig hebt. DIS is me is een online project waarin we met een team van ervaringsdeskundigen de anonieme ervaringen van een brede groep mensen met DIS verzamelen en delen.  

In de media wordt regelmatig een stereotiep of negatief beeld geschetst van DIS en voor veel mensen is dat het enige wat ze erover weten. Met het online project DIS is me willen we een realistischer beeld schetsen van het leven met DIS. Dit doen we op basis van de anonieme ervaringen van een grote groep mensen met DIS: hun inbreng is het goud van dit project! Aan het eind van het project willen we door het uitbrengen van een digitale publicatie op basis van het projectmateriaal een zinvolle bijdrage leveren aan voorlichting, psycho-educatie en onderwijs over DIS vanuit cli├źntperspectief. We hopen dat veel mensen met DIS en hun naasten zich door het project gezien, gehoord, erkend en/of minder alleen zullen voelen.”