Project Dis is Me: publicatie

28 juni 2023

Publicatie van het verzameld materiaal en de conclusies van het project DIS is Me. Lees…

“AGDS: geen label, maar een richting” | AGDS = Andere gedefinieerde dissociatieve stoornis

10 juli 2022

“Er waren sessies waarin ik in een andere toestand terecht leek te komen. Er kon…