“AGDS: geen label, maar een richting” | AGDS = Andere gedefinieerde dissociatieve stoornis

10 juli 2022

“Er waren sessies waarin ik in een andere toestand terecht leek te komen. Er kon…