Het project-idee ‘DIS is me’ heeft de resultaten van haar behoeftepeiling in beeld gebracht.

Heb je vragen of opmerkingen over dit projectidee? Neem dan contact op met Anne Lagemaat (dis.is.me.nl@gmail.com).