‘Boven Jan zijn’ = spreekwoord; iemand heeft moeilijkheden overwonnen.

BovenJan is een digitaal platform voor mentale gezondheid, waarbij contact met anderen centraal staat. De initiatiefnemers zijn MIND Ypsilon en Plusminus. Zij hebben dit jaar een vereniging opgezet met de naam BovenJan, waarvan inmiddels een aantal patiëntenorganisaties lid van zijn geworden – waaronder Caleidoscoop.

We worden blij van deze samenwerking en dat we de krachten kunnen bundelen met andere organisaties. Zo wordt het voor lotgenoten en naasten met uiteenlopende ervaringen steeds makkelijker om elkaar te vinden.

Wat is BovenJan?

Het digitale platform (nu nog een website, zie www.boven-jan.nl – later wordt dit een app) zal een community worden van mensen die op een open en veilige manier met elkaar kunnen praten over mentale gezondheid. Het doel is dat het eenvoudiger is om via de online community kennis te maken met uiteenlopende onderwerpen en met lotgenoten of naasten.

Je kunt als deelnemer meedoen aan groepen over een bepaald thema, je eigen ervaring delen, een vraag stellen aan andere deelnemers en (anoniem) contact opnemen met deskundigen.

Onze overwegingen om lid te worden

Een voordeel is bijvoorbeeld dat we dissociatieve stoornissen en Caleidoscoop als vereniging zichtbaarder kunnen maken, waardoor lotgenoten en naasten ons (en elkaar) mogelijk sneller vinden. Ook vraagt digitaal contact om technische veiligheid en een flink moderatieteam: beide zaken biedt BovenJan. Tot slot krijgen we – als de subsidie voor BovenJan wordt toegekend – ook zelf een extra bedrag als subsidie, waarmee we extra middelen hebben om digitaal contact te bieden.

Een nadeel is dat het opzetten van een platform en ons aandeel daarin een actieve bijdrage van ons vraagt, waarbij we soms al met onze energie, tijd en prioriteiten stoeien. Instappen in een initiatief dat nog volop in ontwikkeling is, draagt ook altijd meer onzekerheid in zich dan meedoen met een organisatie die alles al in kannen en kruiken heeft.

In overleg met de vrijwilligers en na meerdere gesprekken met de initiatiefnemers van BovenJan heeft het bestuur besloten dat de voordelen zwaarder wegen dan de nadelen.

Hoera, we doen mee!

Caleidoscoop is dus lid geworden van BovenJan! Dat betekent dat we, samen met tien andere patiëntenorganisaties, zeggenschap hebben over de ontwikkeling van de digitale community en de inhoud van het platform. In de alv van april bepalen we met de leden van Caleidoscoop of we de samenwerking voortzetten of beëindigen. Het lidmaatschap van BovenJan is steeds gedurende één jaar.

Alvast rondkijken? Leuk!

Je kunt je al aanmelden om rond te kijken: www.boven-jan.nl. Deel je je ervaring met ons? En heb je ideeën over BovenJan? Laat het ons weten via bestuur@caleidoscoop.nl.

We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen!