Update op 28/4/2021: dit dossier is officieel overgedragen aan Spotlight, dat gevormd is door de werkgroepleden die zich hier mee bezig hielden binnen Caleidoscoop.

Eerder deden wij een oproep aan onze lezers en leden om hun ervaringen te delen met betrekking tot het (al dan niet) doen van aangifte van een zedenmisdrijf. Er is inmiddels veel gebeurd en we geven je graag een update: wat is de stand van zaken?

Allereerst zijn er veel meer reacties gekomen dan verwacht. We hebben veel respect voor iedereen die ervaringsverhalen heeft gedeeld. We realiseren ons, hoe veel moed en kracht het kost om je verhaal te durven doen en dit zegt ook iets over de grote nood die er is onder slachtoffers. Ook waren velen bereid hun ervaringen te delen in interviews.

De komende zes maanden blijft onze oproep staan; we realiseren ons dat niet iedereen in zo’n kort tijdsbestek het kan opbrengen om ervaringen te delen. Elke ervaring telt en mag gehoord worden.

In de media

De volgende publicaties zijn (of komen) er naar aanleiding van dit onderzoek:

In de politiek

Op 5 oktober 2020 is er een debat in de Tweede Kamer geweest, los van het zedendebat, naar aanleiding van de gebundelde ervaringsverhalen en de artikelen van Argos en het Nederlands Dagblad.
Niels van den Berge (GroenLinks) en Michiel van Nispen (SP) hebben twee moties ingediend, waarin zij verzoeken om:

  1. Een onafhankelijk onderzoek naar georganiseerd sadistisch misbruik van kinderen.
  2. Een onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van de LEBZ, en ook naar de (onofficiƫle) doelstellingen.

Beide moties zijn aangenomen en er wordt 13 oktober 2020 over gestemd.

Petitie

Inmiddels is er ook een petitie opgestart om op te roepen tot onafhankelijk onderzoek. Teken je ook?
>> stopritueelmisbruiknu.petities.nl