Update op 28/4/2021: dit dossier is officieel overgedragen aan Spotlight, dat gevormd is door de werkgroepleden die zich hier mee bezig hielden binnen Caleidoscoop. [Lees verder voor uitgebreide informatie en de contactgegevens van Spotlight]

Uitbreiding en verlenging oproep ervaringsverhalen

We zijn nog steeds op zoek naar ervaringsverhalen met betrekking tot aangifte doen van zedenmisdrijven. Dit betreft zowel uit de kindertijd als op volwassen leeftijd. Ook overwegingen om geen aangifte te doen zijn hierbij belangrijk.

Natuurlijk zien we graag dat de onderzoeken onafhankelijk en zorgvuldig worden uitgevoerd. Daarom vragen wij om ervaringen te delen met het doen van aangifte van alle zedenmisdrijven.  Hiermee krijgen wij, maar ook andere lezers inzicht in de moeilijkheden rondom het doen van aangifte en alles wat daarbij komt kijken. De verhalen zijn een waardevolle bron van informatie die we als document kunnen gebruiken in het brede gesprek rondom slachtofferrechten, -bejegening, – bescherming en aanpak kindermisbruik.

We willen dat slachtoffers meer recht gedaan wordt en beter beschermd worden. We weten uit eigen ervaring dat het opschrijven van een ervaringsverhaal erg moeilijk is. De eerste oproep ging om een kort tijdsbestek en deze ervaringen hebben heel wat veroorzaakt, daarom verlengen we de oproep. Je verhaal delen is een zwaar en mogelijk intensief proces, maar ook jouw ervaringen doen ertoe en verdienen het om gehoord te worden. Met al jullie verhalen willen we het makkelijker maken voor slachtoffers om erkenning te krijgen en beter worden beschermd. Als laatste hopen we ook dat de kennis en inzichten die de verhalen geven, gebruikt kunnen worden in het voorkomen van nieuwe misdrijven.

We begrijpen dat dit enorm gevoelige informatie is en we daarmee iets heel bijzonders van mensen vragen. We doen ons best om je verhaal, op jouw manier en met respect voor jouw grenzen en veiligheid te delen. Dit houdt dus ook in dat je je verhaal anoniem mee kan geven aan ons en we niet vragen om specifieke informatie. Hieronder staan vragen als leidraad als je je ervaring beschrijft, voel je echter vrij om te vertellen wat jij wilt vertellen.

Leidraad omschrijving eigen ervaring m.b.t. aangifte doen zedenmisdrijven. 

Dit is als hulp bij het schrijven bedoeld. Je kan de vragen beantwoorden, maar hoeft niet. Je mag ook zelf wat schrijven.  Probeer het kort en kernachtig te houden, op ongeveer niet langer dan 5 pagina’s of minder. Als je merkt dat het meer pagina’s worden, neem dan contact met ons op: belangenbehartiging@caleidoscoop.nl of Caleidofoon: 033-8200208, optie 5 uit het keuzemenu. We kijken graag mee om te helpen.

 • ·       Omschrijving van het zedenmisdrijf. Betrokkenen en leeftijd, om wat voor misdrijf gaat het, in welke tijd, hoe lang duurde het? Kijk uit met data als je niet wilt dat het traceerbaar is. 
 • ·       Jouw leeftijd nu en ten tijde van aangifte overweging. Hoe lang is het geleden? 
 • ·       Met wie sprak je hier het eerst over en hoe was je ervaring?  
 • ·       Is bij jou ervaring sprake van sadistische kenmerken 
 • ·       Heb je melding gedaan? 
 • ·       Heb je aangifte gedaan? 
 • ·       Welke reden(en) had je om dit wel/niet te doen? 
 • ·       Als je aangifte gedaan hebt, wanneer was dat, waar ging de aangifte over, hoe was het verloop van de afhandeling. Wat was hier goed aan, wat was niet fijn etc.? 
 • ·       Wat is er met je aangifte gedaan? 
 • ·       Welke gevolgen heeft het wel/niet doen van aangifte gehad voor jou?  
 • ·       Welke gevolgen heeft het wel/niet doen van aangifte gehad voor anderen? 

Vermeld erbij of je anoniem wilt blijven, welke naam of nickname je vermeld wilt hebben, of je evt. benaderd kan worden voor extra vragen, mocht dit nodig zijn en of je evt. bereid bent mee te werken aan interviews. 

We willen licht schijnen op jullie ervaringen, met respect voor wat jullie willen en kunnen delen. We vragen dus expliciet niet om belastende en heftige details. Wat we willen, is jouw ervaring, op jouw manier met deze onderwerpen. Alleen daar waar jij je oké bij voelt. 

Je kunt je verhaal tot juli 2021 insturen, wij maken er een document van waar we naar kunnen verwijzen in de belangenbehartiging en voor lotgenoten. Stuur dit naar  belangenbehartiging@caleidoscoop.nl.

Petitie

Inmiddels is er ook een petitie opgestart om op te roepen tot onafhankelijk onderzoek. Teken je ook?
>> stopritueelmisbruiknu.petities.nl

Hartelijke groeten,

Annemarie, Stefanie, Beatrix

Werkgroep belangenbehartiging