Spotlight | Contact

Telefoon: 0182-796025
E-mail: info@wijzijnspotlight.nl

Bericht van het bestuur van Caleidoscoop met betrekking tot de overdracht van de dossiers ‘Georganiseerd Sadistisch Misbruik’ en ‘LEBZ’ van Caleidoscoop naar Spotlight. Onder aan dit bericht vind je de brief in PDF. Deze brief wordt onder meer verzonden naar de politiek en alle andere relevante betrokken partijen en personen.

Geachte lezer,

Middels deze brief willen wij, als bestuur van Caleidoscoop, de patiëntenvereniging voor mensen met een dissociatieve stoornis, u informeren over de overdracht van de dossiers rondom Georganiseerd Sadistisch Misbruik (voorheen ritueel misbruik) en het LEBZ. Deze dossiers zullen vanaf de datum van aantekening formeel overgedragen zijn naar Spotlight.

De drie werkgroepleden die zich hier mee bezig houden, gaan in goed overleg verder onder de naam Spotlight, en gaan door met het behartigen van de belangen van slachtoffers van deze vorm van misbruik. Zij nemen dan ook de achterban van dertig personen mee die met veel moed hun verhaal met ons allen hebben gedeeld. Caleidoscoop zal daarin een andere rol op zich nemen, maar wil tevens benadrukken dat zij nog steeds achter de inhoud van de actie staat. In deze brief vindt u nadere toelichting over de aard van de overdracht en verdere relevantie informatie.

Waarom dragen wij het dossier over?
Als patiëntenvereniging richten we ons primair op de belangen van alle patiënten die met dissociatieve stoornissen te maken hebben, alsmede hun naasten en professionals. Binnen die primaire doelstelling zijn er ook tal van andere onderwerpen binnen onze achterban die extra aandacht en tijd vereisen. Als patiëntenvereniging die wordt gedragen door vrijwilligers (ook in het bestuur), kunnen we niet altijd de continuïteit en snelheid in reactie bieden die nodig is voor het intern en extern overleg met betrekking tot deze dossiers.

Alles in aanmerking genomen, hebben wij geconcludeerd dat wij niet over de benodigde slagkracht beschikken, en wij niet de continuïteit en kwaliteit kunnen borgen die wij passend vinden binnen onze bestuurlijke verantwoordelijkheid.

Wij zien de overdracht van dit dossier dan ook als het versterken van ieders positie: de werkgroepleden die nu verder gaan onder de naam Spotlight, zullen worden ondersteund door Stichting Misbruikt!, waar onzes inziens de expertise en benodigde slagkracht is om Spotlight van de juiste ondersteuning te kunnen voorzien.

Caleidoscoop staat nog steeds achter de inhoud van de acties en blijft met Spotlight samenwerken en onze achterban van informatie voorzien. Een deel van onze achterban heeft namelijk te maken met dit type misbruik, en ondervindt nog dagelijks de gevolgen daarvan. Wij vinden het daarom van wezenlijk belang dat er aandacht komt en blijft voor dit type misbruik. Daarnaast dient er onafhankelijk onderzoek plaats te vinden naar de aard en omvang hiervan in Nederland. Als laatste is het nodig dat er onafhankelijk onderzoek plaats gaat vinden naar de werking van het justitiële apparaat als het zedenzaken betreft.

Praktische consequenties van de overdracht
Caleidoscoop neemt na aftekening van deze brief een meer passieve rol op zich, waarbij wij ons richten op samenwerking binnen onze kracht en mogelijkheden. We willen blijven verbinden vanuit onze overeenkomsten met de doelgroep en doelstellingen van Spotlight.

We zetten ons in voor een zo soepel mogelijke overdracht. Berichtgeving die nog binnenkomt bij Caleidoscoop, maar relevant is voor, of gericht aan Spotlight, zal vanaf heden dan ook naar hen doorgestuurd worden. Spotlight gebruikt daarbij vanaf nu hun eigen communicatiemiddelen, zoals hieronder vermeld.

Contactpersonen en -gegevens Spotlight
Stefanie en Beatrix
belangenbehartigingspotlight@gmail.com
Tijdelijk telefoonnummer: 033 – 82 00 208, keuze 5

Contactpersoon en -gegevens Stichting Misbruikt!
Miranda Freriks (directeur)
info@stichtingmisbruikt.nl
www.misbruikt.nl
T: 06 – 21 35 13 23

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er onverhoopt toch vragen zijn over de overdracht die specifiek aan ons gericht zijn, dan kunt u middels onderstaande gegevens contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Caleidoscoop

Contactgegevens bestuur
T: 033 – 82 00 208 (keuze 4)
bestuur@caleidoscoop.nl

Overdracht dossiers ‘Georganiseerd Sadistisch Misbruik’ en ‘LEBZ’ van Caleidoscoop naar Spotlight | Download de brief als PDF (formaat PDF / 209 KB)