Update op 28/4/2021: dit dossier is officieel overgedragen aan Spotlight, dat gevormd is door de werkgroepleden die zich hier mee bezig hielden binnen Caleidoscoop. [Lees verder voor uitgebreide informatie en de contactgegevens van Spotlight]

Naar aanleiding van de VPRO ARGOS radiouitzending Glasscherven en Duistere Rituelen, (triggerwaarschuwing: de uitzending kan heftige emoties oproepen), zijn er schriftelijke kamervragen gesteld over het plaatsvinden van ritueel misbruik en de werkzaamheden van de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ). Deze vragen zijn op 27 augustus beantwoord door de minister van Justitie en Veiligheid, dhr. Grapperhaus (zie dit kamerstuk). Dhr. Grappherhaus heeft hierin laten weten dat er geen onafankelijk onderzoek komt naar ritueel misbruik in Nederland, omdat hij gezien het geringe aantal aangiftes hier geen draagvlak voor ziet.

Als Caleidoscoop zijn we hier erg van geschrokken en willen we met een brief onze stem laten horen voor een onafhankelijk onderzoek naar ritueel misbruik in Nederland, maar ook naar de werkwijze van het LEBZ. Daarom hebben we vanuit de werkgroep Belangenbehartiging Dissociatieve Stoornissen besloten om een brief te schrijven om aan te dringen op deze onderzoeken.

Als fundering van onze brief, zijn we op zoek naar verhalen betreffende het wel of niet melden en/of aangifte doen van zedenzaken waaronder ook ritueel misbruik. Ook overwegingen om geen aangifte te doen zijn hierbij belangrijk. De verhalen willen we als bijlage bij onze brief voegen die naar het ministerie van Justitie en Veiligheid gaat en naar meerdere specifieke kamerleden. Het kan zijn dat we enkele uitspraken in de brief zelf gebruiken.

We begrijpen dat dit enorm gevoelige informatie is en we daarmee iets heel bijzonders van mensen vragen. We doen ons best om je verhaal, op jouw manier en met respect voor jouw grenzen en veiligheid te delen. Dit houdt dus ook in dat je je verhaal anoniem mee kan geven aan ons en we niet vragen om specifieke informatie. Deze ervaringsverhalen dienen ter ondersteuning van ons verzoek om twee onafhankelijke onderzoeken op te starten over Ritueel Misbruik in Nederland en over het functioneren van het LEBZ. Op de volgende pagina staan vragen als leidraad als je je ervaring beschrijft, voel je echter vrij om te vertellen wat jij wilt vertellen.

Om je verhaal te delen, maar ook bij alle vragen, twijfels en onzekerheden, kun je mailen naar annemarie@caleidoscoop.nl. Voel je vrij om contact met mij op te nemen en dan regelen we het.

Hartelijke groeten,

Annemarie
Interim-bestuurslid Caleidoscoop

Lees hier de volledige brief, inclusief een leidraad om je ervaringen te beschrijven. Deze vragen zijn bedoeld als hulpmiddel, maar je mag ook je eigen vorm kiezen.