Activiteiten voor naasten organiseren

Ben jij ouder, partner of vriend(in) van iemand met een dissociatieve stoornis? Wil jij je inzetten voor meer begrip en contactmogelijkheden voor naasten, bijvoorbeeld door het faciliteren van een gespreksgroep of themabijeenkomst? We maken graag kennis met je!

Niet alleen lotgenoten zoeken naar (h)erkenning en contact, maar ook naasten. Als je dierbare een dissociatieve stoornis heeft, kan dit veel invloed hebben op jouw en jullie dagelijks leven of de relatie. We willen dan ook graag ons vrijwilligersteam uitbreiden met mensen die zelf naaste zijn.

Contact tussen naasten faciliteren heeft momenteel onze prioriteit, omdat we merken dat daar de meeste behoefte aan is. Daarnaast vinden we het ook voor de belangenbehartiging belangrijk dat we de stem van de naasten kunnen vertegenwoordigen.