Datum: dinsdag 21 november 2023
Tijd: 19:30 - 21:00

We nodigen je van harte uit voor de online inspraakavond voor leden. Dit keer zullen we het hebben over het huishoudelijk reglement. Dat vormt, samen met onder andere de statuten, de basisafspraken voor hoe we de dingen regelen bij Caleidoscoop. We zullen vanaf nu vaker inspraakavonden organiseren over thema’s die de vereniging betreffen. 

>> Meld je aan, uiterlijk maandag 20 november om 17:00 uur

Een steviger fundament voor Caleidoscoop

Als je al wat langer lid bent weet je dat we achter de schermen druk bezig zijn met het ontwikkelen van beleidsstukken, zodat we Caleidoscoop van een steviger fundament kunnen voorzien. Op die manier kunnen we zorgen voor een stabielere vereniging, waar mensen zich welkom voelen en die duidelijk en betrouwbaar is. Een aantal stukken zijn inmiddels door de leden goedgekeurd en afgerond, zoals de gedragscode en privacyverklaring. Verder zijn we nu bezig met de herziene klachtenregeling (daarover binnenkort meer), het vrijwilligersbeleid en het huishoudelijk reglement.

De laatste is voor het laatst herzien in 2003: er is dus veel dat vernieuwd moet worden, en dit betreffen belangrijke keuzes waar we graag jullie mening over willen horen – en niet alleen tijdens de ALV. We doen dat online om zo veel mogelijk leden aan te kunnen laten sluiten. Een inspraakavond is echter geen ALV (algemene ledenvergadering), dus we stemmen niet en nemen ook geen definitieve keuzes. Je hebt door deel te nemen echter wel invloed: we vinden het fijn om verschillende perspectieven te horen, en te weten wat belangrijk is voor jou en wat jij vindt dat belangrijk is voor de vereniging. 

Wat gaan we doen op 21 november?

Tijdens deze avond krijg je een update over wat we zoal gedaan hebben in het bestuur, wat onze gedachten en overwegingen zijn – maar vooral is er ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen. Je kunt ook alle vragen die je hebt, stellen.

Aanmelden kan via dit inschrijfformulier, uiterlijk 20 november om 17 uur. De vergaderlink krijg je dinsdag 21 november voor 15 uur in je inbox. 

We vinden het ’t fijnst als we elkaar kunnen zien en horen, net als bij een gewone bijeenkomst, maar als je het onprettig of te spannend vind om in beeld te zijn, is dat ook geen probleem. Het is daarnaast mogelijk om via de chat te reageren. Onze bijeenkomsten worden nooit opgenomen vanwege de privacy en veiligheid.

Waarom inspraakavonden? 

We vinden het belangrijk jullie mening vaker te horen en inspraak makkelijker te maken. Juist omdat we zo veel bezig zijn met beleid: dat gaat namelijk niet alleen bestuur en vrijwilligers aan, maar ook jullie als leden. Zoals we al aankondigden in de Caleidokrant*, gaan we daarom vanaf nu inspraakavonden organiseren.  

Thema’s waarover we hierna graag met jullie van gedachten willen wisselen zijn onder meer de visie van Caleidoscoop op dissociatieve stoornissen, de klachtenregeling, onze activiteiten en prioriteiten, evenals andere beleidsstukken, zoals de statuten en het vrijwilligersbeleid. Data hiervoor volgen nog. Inspraakavonden zijn altijd ’s avonds en online (via Teams), en uitsluitend voor verenigingsleden. 

Deze bijeenkomsten zijn geen Algemene Ledenvergaderingen (ALV); er worden dus geen (beleids)stukken aangenomen of afgewezen middels stemming. Onze eerstvolgende ALV is in het voorjaar van 2024: de datum horen jullie zo snel mogelijk. 

Heb je vragen of opmerkingen? We horen graag van je via bestuur@caleidoscoop.nl.

Hartelijke groet,

Henriëtte, Anne, Florence en Antoinette
Bestuur Caleidoscoop

*In de zomereditie van de Caleidokrant was aangekondigd dat we in oktober ook een inspraakavond zouden hebben over de klachtenregeling. Door miscommunicatie is deze helaas niet doorgegaan: het spijt ons. We prikken binnenkort een nieuwe datum voor dit gesprek.