Datum: zaterdag 13 april 2024
Tijd: 13:30 - 17:00
Locatie: De Schakel, Nijkerk, Oranjelaan 10

Basislogo en logovarianten Caleidoscoop

Wat fijn dat je lid bent! We nodigen je daarom graag uit om mee te bepalen welke koers de vereniging vaart. 

Aanmelden: Uiterlijk 5 april 2024 via deze link.
Onverwacht verhinderd? Via het bevestigingsformulier kun je je weer afmelden.

Datum: Zaterdag 13 april, 14 – 16 uur met aansluitende borrel. Inloop vanaf 13.30 uur
Locatie:
Vergader- en congrescentrum De Schakel, Oranjelaan 10, Nijkerk

We praten met elkaar over wat er afgelopen jaar gebeurd is en kijken vooruit. Je kunt stemmen over beleidsstukken, vragen stellen en natuurlijk andere leden en vrijwilligers ontmoeten voor een praatje. We zorgen voor wat lekkers te eten en drinken.

De locatie is toegankelijk voor mensen met een rolstoel of hulphond. Laat het ons weten als je bepaalde voorzieningen nodig hebt, zodat je zo onbelemmerd mogelijk kunt deelnemen. We denken graag mee.

Penningmeester en algemeen bestuurslid gezocht

Tijdens de ALV is een bestuursverkiezing. De termijn van benoeming voor bestuursleden is twee jaar. We zoeken een opvolger voor de huidige penningmeester en een vijfde bestuurslid om ons bestuursteam compleet te maken. Interesse? Lees er hier meer over.

 • Jesse (H.) Twilhaar (voorzitter) stelt zich verkiesbaar voor een volgende termijn
 • Florence van Rheenen (penningmeester) treedt af
 • Anne van Winkelhof (secretaris) en Antoinette Grintjes (algemeen bestuurslid) zijn afgelopen jaar verkozen als bestuursleden: hun bestuurstermijn loopt tot het voorjaar van 2025

Agenda (concept)

 1. Welkom
 2. Vaststellen agenda
 3. Verslag vorige ALV op 29 april 2023 (stemming)
 4. Jaarrekening 2023 en verslag kascommissie (stemming)
 5. Bestuursverslag 2023 (stemming) en decharge bestuur (stemming)
 6. Bestuursverkiezing
  PAUZE: 10 minuten
 7. Stand van zaken beleidsstukken: vrijwilligersbeleid, huishoudelijk reglement, statuten en klachtenregeling.
  1. Bespreken en stemmen: vernieuwd huishoudelijk reglement
  2. Bespreking nieuwe klachtenregeling
 8. Activiteiten:
  1. Ledeninspraakavonden
  2. Gespreksgroepen
 9. Afronding en aansluitende borrel

Wil jij iets op de agenda zetten? Mail voor 31 maart naar bestuur@caleidoscoop.nl ovv ‘Agendapunt ALV 2024’ en beschrijf wat je wilt bespreken of wat je vraag of voorstel is aan de leden. 

Waar vind ik de verslagen waarover ik kan stemmen? 

 • Op het ledenplatform van de website, uiterlijk 5 april.  
 • Als je je hebt aangemeld voor de ALV: uiterlijk 6 april in je mailbox. 

We gaan er van uit dat je de stukken van tevoren gelezen hebt en ze bij je hebt als je ze tijdens de vergadering wilt naslaan. Tijdens de ALV lichten we de belangrijkste dingen toe en kun je reageren of vragen stellen over de stukken. Na goedkeuring van de leden publiceren we het jaarverslag en de jaarrekening op de website. Daar vind je ook de verslagen van eerdere jaren: www.caleidoscoop.nl/jaarverslagen.  

Machtigingen en digitaal aansluiten

Het is mogelijk om digitaal aan te sluiten: je kunt dan meepraten, maar voor officiële stemming kunnen we je stem helaas niet meetellen. Daarvoor is eerst een wijziging nodig in onze statuten dat digitaal stemmen rechtsgeldig maakt.

Je kunt een ander lid dat op locatie aanwezig is, machtigen om namens jou te stemmen. Per lid kan er maximaal één gemachtigde zijn. Het machtigingsformulier kun je hier downloaden. Je mag het per mail aan het bestuur sturen voor 12 april, of meenemen op de dag zelf.

Inspraakavonden voor leden

Wil je voor die tijd al meedenken over bijvoorbeeld de klachtenregeling of visie op dissociatieve stoornissen? Check dan de agenda voor de online inspraakavonden. De verslagen van deze bijeenkomsten komen beschikbaar op het ledenplatform.