Datum: zaterdag 29 april 2023
Tijd: 14:00 - 16:00

Op zaterdag 29 april is onze jaarlijkse ledenvergadering. We ontmoeten elkaar dit keer in Utrecht, maar je kunt ook digitaal aansluiten. In de derde week van maart ontvang je een uitnodiging per post van ons.

Waar? PGOsupport, Daltonlaan 600, Utrecht | Routebeschrijving
Wanneer? Zaterdag 29 april, 14 – 16 uur, met aansluitende borrel

> Klik hier om je aan te melden voor de ALV op 29 april <<
Meld je aan vóór: donderdag 20 april 2023
Problemen met aanmelden? Mail naar administratie@caleidoscoop.nl

Belangrijk om te weten: je kunt digitaal meepraten en -luisteren. Maar alleen de uitgebrachte stemmen van de aanwezige leden op locatie mogen we tellen. Dat komt omdat onze statuten nog niet geactualiseerd zijn. En er op dit geen wettelijke basis (meer) is die digitale ledenvergaderingen rechtsgeldig maakt. Fijn als je er in Utrecht bij kan zijn!

Je kunt ook een aanwezige machtigen om namens jou te stemmen. Download het volmachtformulier inclusief voorwaarden. Je levert dit formulier voor aanvang van de ALV in, waarna het wordt gecontroleerd.

Agenda

 1. Welkom
 2. Kandidaatbestuursleden Anne en Antoinette stellen zich voor
 3. Vaststellen notulen vorige ALV (stemming)
 4. Vaststellen agenda ALV
  • Ingezonden moties: geen
 5. Jaarrekening 2022: toelichting penningmeester en vragen
 6. Kascommissie: bevindingen & aanbevelingen
 7. Oproep: kascommissieleden gezocht voor volgende ALV
 8. Stemming: jaarrekening en kascommissieverslag
 9. Bestuursjaar in vogelvlucht (toelichting en vragen)
  • Ontwikkelingen in 2022 en 2023
  • Forumsluiting 2022
  • Aangepaste frequentie gespreksgroepen
  Beleidsstukken:
  • Gedragscode
  • Herziene privacyverklaring
  • Klachtencommissie & voorstel nieuwe klachtenregeling
 10. Stemming: bestuursverslag 2022, gedragscode en bestuursverkiezing
 11. Winnaars ledenactie (trekking)
 12. Afronding & aansluitende borrel

Waar vind ik de verslagen waarover ik kan stemmen?

 • Via het ledenplatform -> log in met je account (uiterlijk 20 april)
 • In je mailbox, als je je hebt aangemeld voor de ALV (uiterlijk 24 april)

We gaan er van uit dat je de stukken van tevoren gelezen hebt. Tijdens de ALV lichten we de belangrijkste dingen toe en kun je reageren of vragen stellen over de stukken. Na goedkeuring van de leden publiceren we het jaarverslag en de jaarrekening op de website. Daar vind je ook de verslagen van eerdere jaren.