Diagnostiek en behandeling van DIS

Sommige mensen ontwikkelen een Dissociatieve Identiteitsstoornis (DIS) als gevolg van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (VCT). Deze problematiek gaat vaak samen met andere psychische stoornissen en vraagt om langdurige Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling (MIT) door gespecialiseerde behandelaren.

De nadruk van deze opleiding ligt op de vertaling van het geleerde naar de praktijk. Je krijgt een scala aan praktische handelingstools en interventies waarmee je in de praktijk aan de slag kunt. 

In deze opleiding leer je hoe je DIS diagnosticeert en behandelt. De focus ligt op het werken met dissociatieve delen van de persoonlijkheid en het bevorderen van de interne samenwerking tussen de dissociatieve delen. Er worden verschillende methodieken en interventies uitgediept die bruikbaar zijn voor zowel de behandeling van ernstige gehechtheidsproblemen als de (complexe) PTSS-klachten bij cliënten met een sterk gefragmenteerde zelfbeleving.

Je leert hoe je traumatische herinneringen integreert met synthese en realisatie bij cliënten met een DIS. Je leert hoe je modificaties toepast, specifiek voor cliënten met DIS. Je leert de toepassingsmogelijkheden van enkele veelgebruikte CGT-traumaverwerkingstechnieken zoals EMDR, Narrative Exposure Therapy (NET) en Schematherapie bij cliënten met een DIS. 

We gaan in op actuele discussies rond de behandeling van DIS. Bijvoorbeeld over het nut van stabiliseren en de noodzaak van het werken met dissociatieve delen. 

Deze opleiding is onderdeel van de Trauma Academie. Na afloop van deze DIS-opleiding ben je, afhankelijk van jouw vooropleiding, VCT Expert – level 2.

Bij de Trauma Academie besteden we expliciet aandacht aan het overbruggen van de verschillen in klinische en wetenschappelijke benaderingen. We doorbreken traditionele scheidslijnen en spelen in op de actuele vraagstukken binnen het vakgebied. Zo combineren we praktijk en wetenschap met kennis en innovatie.

Lees hier het interview met Martijne Rensen, oprichter van de Trauma Academie, over haar visie: ‘‘Vroegkinderlijk trauma is een belangrijk thema binnen de ggz en ontwrichtend voor iemand die dit met zich meedraagt’.

Meer weten? Ga naar PAO.nl