Nascholingsdag voor psychiaters op 14 maart 2023 in Wormer.

Ervaringsdeskundigen kleuren het landschap in de ggz, in elk team komt u ze tegen! Maar er zijn ook verpleegkundigen, sociaal werkers, psychologen én psychiaters met ervaringskennis. Wellicht bent u het vak ingestapt, mede dankzij eigen ervaringen met ontwrichting of psychische problematiek. In de opleiding voor psychiaters wordt echter nog weinig stilgestaan bij de bijdrage die ervaringskennis biedt aan de behandeling. Wel bestaan er een aantal intervisie en peer supportgroepen voor psychiaters die persoonlijk ervaring hebben met psychische aandoeningen. Sommigen zetten al jaren expliciet ervaringskennis in.

Deze nascholingsdag voor psychiaters staat volledig in het teken van het adequaat benutten van ervaringskennis in de klinische praktijk. U bent welkom als u hier meer van wilt weten of hier meer mee zou willen doen. Het is niet nodig om zelf ervaringskennis te hebben, maar er is wel ruimte om dit te delen.

De dag heeft een theoretisch en praktisch onderdeel. U krijgt ook voorbeelden van psychiaters die al enige tijd bezig zijn met het al dan niet inzetten van eigen ervaringskennis. Deze nascholing wordt begeleid door een team van ervaren psychiaters, senior-onderzoekers, ervaringsdeskundigen en vaktherapeuten. Met creatieve intermezzo’s en voldoende ruimte voor uitwisseling in een ontspannen sfeer en setting op de groene zorglocatie van AERREA.

Leerdoelen

Na het volgen van deze nascholing:

• Heeft u zicht op wetenschapstheoretische kwesties rondom ervaringskennis;
• Weet u hoe u ervaringskennis kunt integreren in evidence based practice;
• Heeft u kennis van de belangrijkste kaders en ontwikkelingen op het gebied van ervaringsdeskundigheid;
• Kunt u de inzet van ervaringskennis beter op waarde schatten;
• Heeft u handvatten hoe te werken met ervaringskennis op verbale en non-verbale wijze.

Inschrijving

Deze nascholing bestaat uit een eendaags programma en vindt plaats op 14 maart 2023 bij AERREA in Wormer.

Kosten: 250 euro (enkele gereduceerde plaatsen (€75,-) voor AIOS)
Aanmelden via: s.verwoert@windesheim.nl

Accreditatie is aangevraagd bij de NVvP.

Deze nascholing is een gezamenlijke productie van lectoraat GGZ & Samenleving van Hogeschool Windesheim, UMCU, AERREA en lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning van Hogeschool Utrecht. Met bijdragen van Jeroen Kloet, Jim van Os, Myrrhe van Spronsen, Antoinet Oostindiër en vele andere sprekers. Zie ook: Nascholing ervaringskennis benutten in de GGZ dinsdag 14 maart 2023  voor het volledige programma”