Samen met patiënten, naasten en professionals is onder begeleiding van Akwa GGZ de kwaliteitsstandaard voor het betrekken van naasten herzien. Naasten zijn heel belangrijk voor de patiënt en het herstelproces. Daarom is er een zogenaamde generieke module Naasten over de samenwerking met én ondersteuning van naasten.

Persbericht Akwa GGZ

Duidelijke boodschap en hulpmiddelen

Bij de herziening zijn aanpassingen gedaan vanwege de invoering van de Wet verplichte ggz (Wvggz). Ook de leesbaarheid en implementatiemogelijkheden van de module zijn verbeterd. De module is sterk ingekort en heeft een duidelijke boodschap: ‘de mens is een sociaal wezen en in tijden van herstel is de naaste omgeving van groot belang.’ Als professional kun je de sociale context rondom de patiënt versterken en zo goed mogelijk faciliteren. Er zijn diverse hulpmiddelen ontwikkeld om de professional, patiënt en naaste te ondersteunen.

Bert Stavenuiter, directeur MIND Ypsilon en voorzitter van de werkgroep: “Professionals kunnen worstelen met issues rondom naasten. Wat als de patiënt niet wil, hoe zit het met privacy, hoe geef je handen en voeten aan het naastenbeleid, wat kan je doen om een naaste te ondersteunen? De werkgroep heeft hard gewerkt en hiervoor handzame werkkaarten gemaakt en we zullen ook in de komende periode de implementatie van de module ondersteunen. Mijn oproep aan professionals: schroom niet en neem contact op met Akwa GGZ als hulp nodig is bij implementatie!”

Triadisch werken

Herstellen doe je als patiënt zelf en samen met naasten kom je verder. Naasten hebben wisselende rollen in dit proces, ze worstelen vaak met emoties, hebben vragen en zoeken naar een nieuw evenwicht in de relatie met de patiënt. De professional heeft een belangrijke rol in het vormgeven van het triadisch werken.

Bert Stavenuiter: “Met elkaar kan je bergen verzetten, maar dan moet wel duidelijk zijn wie wat doet. Maak hier afspraken over en leg deze vast. Evalueer en reflecteer op de afgesproken taakverdeling en ondersteun elkaar als dat nodig is. Op deze manier ontstaat een goed werkend team met de professional in de rol als coach.”

Aansluiting sociaal domein

Vijf jaar geleden is de eerste versie van de generieke module Naasten gepubliceerd. Die publicatie heeft bijgedragen aan de emancipatie van naasten, het ontwikkelen van naastenbeleid en de samenwerking tussen de ggz en het sociaal domein. MantelzorgNL, de landelijke vereniging voor naasten, onderschrijft de herziene versie van de generieke module.

Liesbeth Hoogendijk, directeur/bestuurder MantelzorgNL: “Het is heel mooi dat in deze herziene versie omschreven wordt hoe je als professional goed kunt samenwerken met naasten én hoe je hen goed kunt ondersteunen. Zorgen voor een familielid, vriend of buur met psychische problemen is een van de meest belastende vormen van mantelzorg. Deze mantelzorgers hebben daarom gerichte ondersteuning nodig. De generieke module Naasten is een mooie aanzet tot het eerder én beter ondersteunen van ggz-mantelzorgers en het verstevigen van de samenwerking tussen ggz-professionals en de steunpunten mantelzorg van de gemeente.”

Totstandkoming

De generieke module is ontwikkeld en herzien door een werkgroep met afvaardiging van patiënten, naasten en professionals en gebaseerd op praktische, actuele en wetenschappelijk onderbouwde inzichten. Patiënten- en beroepsverenigingen in de ggz hebben de module geautoriseerd.

Bekijk de generieke module Naasten. Alle kwaliteitsstandaarden voor de ggz staan op www.ggzstandaarden.nl.

[Bron: Akwa GGZ]