Ieder jaar doen zo’n 100.000 volwassenen in ons land een poging tot zelfdoding. Er is een groeiend besef dat naasten een belangrijke rol kunnen spelen in de preventie. Maar wat steeds mist, is de vraag hoe die naaste zichzelf staande houdt. Met steun van onder meer de Werkgroep Suïcidaliteit en suïcidepreventie van MIND, 113 Zelfmoordpreventie, het Suïcidepreventiecentrum en stichting Aurora wil MIND Ypsilon daar iets aan doen.

Uw ervaringen zijn waardevol!
Via deze raadpleging willen we de ervaringen van deze naasten ophalen, bundelen en weer verspreiden om zo andere naasten mee van dienst te kunnen zijn. De resultaten verwerken we in een gratis toegankelijke online brochure met ervaringen, tips en verwijzingen.

Doe mee!
Bent u ook naaste van iemand met suïcidale gedachten? Dan zijn uw ervaringen waardevol voor ons! Dus doe mee met onze raadpleging. Het invullen kost u ongeveer 15 minuten. Vanzelfsprekend worden uw gegevens anoniem verwerkt.

Neem deel aan de vragenlijst: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/leven-met-een-suicidale-naaste

> Wil je praten over zelfdoding? Neem dan contact op met 113 Online.