Van 2021 tot 2023 heeft MIND, in samenwerking met OLVG, onderzoek gedaan naar gezinsvorming bij psychiatrische kwetsbaarheid. We hebben enquêtes uitgezet, gespreksgroepen georganiseerd en interviews afgenomen. De respondenten hebben zo veel eerlijke verhalen gedeeld met ons, dat we deze graag willen delen. 

Het boekje dat naar aanleiding van dit onderzoek is gemaakt, is hier te lezen (pdf)

Bron: MIND