Op vrijdag 28 mei houdt prof. dr. Evelien Brouwers haar oratie getiteld ‘Psychische gezondheid en duurzame inzetbaarheid in arbeid: je gaat het pas zien als je het door hebt’ aan Tilburg University. Brouwers gaat in op de vraag wat er nodig is om mensen duurzaam en vitaal aan het werk te helpen en houden, vooral wanneer er sprake is van ‘psychisch onwelbevinden’.

Brouwers: “Er is een enorm potentieel voor de verbetering van duurzame inzetbaarheid van mensen met psychische problemen, maar daarvoor moeten we op een andere manier naar gezondheid, ziekte en duurzame inzetbaarheid kijken. We maken momenteel een grote omslag in denken door, maar nog niet iedereen is al zover. In mijn rede zal ik toelichten wat deze omslag in denken inhoudt, en wat de effecten daarvan zijn op gezondheid, duurzame inzetbaarheid en welzijn in werk”.

Capability benadering
In het onderzoek van Brouwers staat de Capability benadering centraal, die gaat over wat werknemers ‘van waarde’ vinden voor hun welzijn, wat hun keuzemogelijkheden zijn om deze waarden te realiseren, en over hoe persoonlijke- en of omgevingsfactoren de realisatie van deze mogelijkheden belemmeren of juist mogelijk maken. In haar rede licht Brouwers toe wat er nodig is voor de preventie van arbeidsuitval en het bevorderen van werkgeluk en vitaliteit. Verschillende van haar onderzoeken over de (moeizame) bespreekbaarheid van psychische problemen in de werkomgeving kregen de afgelopen twee jaar veel media-aandacht. In haar rede gaat Brouwers in op de nieuwste inzichten van haar onderzoeken op dit terrein.

Focus
Brouwers werd op 1 oktober 2019 benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Psychische gezondheid en Duurzame inzetbaarheid in Arbeid’. Vanwege de pandemie werd haar eerder geplande inaugurele rede uitgesteld. Brouwers volgde hoogleraar Jac van der Klink op, die in 2019 met emeritaat ging. De leerstoel is verbonden aan de Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid van Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences.

Brouwers: “Samen met de partners van de Academische Werkplaats wil ik onderzoek doen dat welzijn en duurzame inzetbaarheid van mensen met psychische problemen vergroot, en waarvan de uitkomsten geïmplementeerd kunnen worden in organisaties, onderwijs en de arbeidsgeneeskundige zorg.”
 
Evelien Brouwers (Eindhoven, 1970) behaalde in de periode 1990-1995 haar masterdiploma zowel in de klinische als sociale psychologie aan de Universiteit Leiden (beide cum laude). Daarna werkte ze bij de Depressie Stichting (1996), als promovenda aan Tilburg University (1997-2001) en als postdoc onderzoeker bij NIVEL (2001-2005). Ze ging vervolgens opnieuw bij Tilburg University aan de slag als senior onderzoeker en per 1 oktober 2019 als hoogleraar. Brouwers was sinds 2006 onder meer lid van het managementteam van Tranzo (2006-2016), coördinator van de Academische Werkplaats Geestdrift (2006-nu), coördinator van de Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid (2015-nu) en was voorzitter van de commissie die de landelijke richtlijn ‘psychische problemen’ voor bedrijfsartsen recent heeft herzien, in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). Brouwers haalde ruim 2 miljoen euro aan externe financiering binnen voor haar onderzoek. Ze heeft ruim 80 internationale en nationale publicaties op haar naam staan.

Partners leerstoel
De leerstoel wordt mogelijk gemaakt door Transvorm, Ascender, de NSPOH en HumanTotalCare. Transvorm is een samenwerkingsverband van werkgevers in de sector zorg en welzijn in Noord-Brabant, op het vlak van regionale aanpak van strategisch arbeidsmarktbeleid, personeelsbeleid en opleiding. Ascender begeleidt jaarlijks duizenden mensen naar werk of naar een vitaler functioneren op het werk. Ascender helpt daarnaast teams en organisaties samenwerking op een hoger plan te brengen en te werken aan duurzame inzetbaarheid. De Netherlands School of Public and Occupational Health (NSPOH) leidt professionals (artsen, verpleegkundigen, arbo-consultants, managers) op voor de praktijk van public en occupational health. HumanTotalCare (waaronder Arboned, HumanCapitalCare, Mensely en Focus) werkt samen met 65.000 werkgevers in Nederland, waarbij wordt ingezet op het vergroten van de gezondheid en vitaliteit van de in totaal ca. 1,5 miljoen werknemers van deze werkgevers.

[Bron: GGZ nieuws]