De werkgroep van MIND die meewerkt aan de ontwikkeling van de nieuwe richtlijn PTSS zoekt jouw input. In de bijlage vind je de zes vragen. Je kunt jouw reactie tot 4 augustus 2023 insturen.

We willen op basis van ervaringen van cli├źnten een beter beeld krijgen op complex trauma met ptts-klachten. Dit ontstaat meestal als gevolg van chronisch en/of meervoudig interpersoonlijk geweld/mishandeling. Complex trauma wordt in de samenleving te weinig herkend, erkend en behandeld, terwijl dit wel nodig is.

We zijn op zoek naar de positieve ervaringen in wie/wat goed heeft gewerkt in jullie heling & herstelproces.

Wij zijn als klankbordgroep actief binnen de werkgroep die de nieuwe richtlijn PTTS maakt. De antwoorden op onderstaande vragen kunnen wij goed gebruiken om sterke adviezen te kunnen geven. We waarderen jouw input hiervoor!

We gaan zorgvuldig en anoniem met je antwoorden om. We verwijderen je emailadres en naam na verwerking van de antwoorden. Tenzij dat niet hoeft van je, geef dat dan even aan.

Alvast dank van ons!

Martijn, Paul, Marijke, Stefanie, Katharina
Ervaringsdeskundigen MIND

Bekijk en download de vragenlijst: