Het Trimbos-instituut en Kenniscentrum Phrenos gaan in 2022 door met de implementatie van WRAP vanuit herstelinitiatieven, zoals zelfregiecentra en herstelacademies. WRAP is een gebleken effectief zelfhulpinstrument om het eigen welbevinden te onderzoeken en te verbeteren. ZonMW heeft het Trimbos-instituut en Kenniscentrum Phrenos de opdracht gegeven om WRAP te verbeteren en structureel toegankelijk te maken voor mensen die zorg en hulp krijgen via onder andere POH-GGZ en wijkteams.

Wellness Recovery Action Plan

De afgelopen jaren ontdekten steeds meer organisaties en instellingen de kracht van WRAP: het Wellness Recovery Action Plan. Dit is een laagdrempelig instrument voor zelfhulp dat iedereen vanuit het eigen perspectief kan benutten met de kracht van ervaringsdeskundigheid om herstel van welbevinden te ondersteunen. WRAP is in de VS ontwikkeld door Mary Ellen Copeland en ervaringsdeskundigen die zelf ervaring hebben met aanhoudende psychische problematiek en herstel.

Samenwerking tussen Sociaal Domein en herstelinitiatieven

Op zes locaties verspreid over het land wordt een structurele samenwerking opgezet tussen zelfregiecentra, zoals Fameus, Hersteltalent, Steunpunt GGZ Utrecht/Enik, Ixta Noa, GGZ Oost-Brabant, Herstelacademie Haarlem en meer. Ook POH-GGZ, Basis-GGZ en sociale wijkteams zijn betrokken. Met deze domeinoverstijgende aanpak en het bundelen van expertise is het gezamenlijke doel om de toegankelijkheid van WRAP breed beschikbaar te stellen en tussen de 90 tot 120 aanmeldingen via POH-GGZ, Basis-ggz en sociale wijkteams te realiseren.

Implementatieonderzoek

De aankomende twee jaar wordt ook een implementatieonderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in de resultaten, werkzame elementen en randvoorwaarden van de samenwerking. Daarnaast wordt gekeken naar het bereik van de cursussen, de ervaringen van deelnemers en de impact van deelname aan WRAP. Begin 2024 zijn de resultaten van het onderzoek beschikbaar en wordt een infosheet en een routekaart beschikbaar gesteld voor het opzetten van regionale samenwerking vanuit herstelinitiatieven. Ook wordt de Handreiking implementatie van WRAP waar nodig aangevuld met de randvoorwaarden voor deze nieuwe samenwerkingsrelaties met herstelinitiatieven.

Meer informatie

Ben je geïnteresseerd in WRAP en wil je weten wat deze zelfhulpmethode voor je instelling en organisatie kan betekenen? Neem contact op met:

Dienke Boertien, Kenniscentrum Phrenos dboertien@kcphrenos.nl
Nicole van Erp, Trimbos-instituut nerp@trimbos.nl

Bron: www.trimbos.nl