De kennisagenda dissociatieve stoornissen is geüpdatet. Je leest ‘m hier.

Wat is een kennisagenda?

Een kennisagenda geeft vanuit cliëntenperspectief aanbevelingen aan wetenschappers om nader onderzoek te doen, in het bijzonder naar onderwerpen die voor cliënten of hun naasten van belang zijn en die onderbelicht zijn. Ook geeft het vaak een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot het onderzoek dat tot nu toe is gedaan en hoe dat van invloed is op onder meer behandeling en visie op psychische of lichamelijke aandoeningen.

Omdat het perspectief van lotgenoten en naasten essentieel is, nodigen we je graag uit om te reageren en suggesties of aanvullingen te mailen.

Andere kennisagenda’s

Bij MIND, de koepelorganisatie waar Caleidoscoop lid van is, zijn ook andere kennisagenda’s te vinden met betrekking tot andere psychische problemen, net als de kennisagenda van MIND zelf.