Depersonalization disorder affects 2% of the world population. More research is needed. Sign the petition!

Vertaling (Nederlands)

“Depersonalisatie/derealisatie-stoornis (DPDR) behoort wereldwijd tot een van de minst herkende pyschiatrische aandoeningen. Er is slechts weinig onderzoek gedaan naar deze stoornis, hoewel het miljoenen mensen treft, die dagelijks in stilte lijden. Volgens studies in zowel Engeland als de Verenigde Staten, gaat het mogelijk om ongeveer 2% van de bevolking; concreet gaat het om ongeveer 1,3 miljoen mensen in het Verenigd Koninkrijk, en 6,4 miljoen in de Verenigde Staten. In het licht van de omvang van dit probleem, is meer onderzoek naar deze aandoening en de optimale behandeling dringend noodzakelijk.

DPDR is een psychische aandoening die ernstig lijden veroorzaakt. De APA (American Psychiatric Association) classificeert het als een dissociatieve stoornis, een groep psychische aandoeningen waarbij verstoringen optreden op het gebied van geheugen, bewustzijn, identiteit of waarneming. Mensen met DPDR voelen zich niet verbonden met hun lichaam of geest (depersonalisatie) of hun omgeving (derealisatie). Deze ervaringen kunnen chronische angst en depressie veroorzaken, die onvermijdelijk invloed hebben op allerlei andere aspecten in het leven van deze mensen.

Tot 75% van alle mensen ervaren tenminste één periode in hun leven van depersonalisatie/derealisatie, en bij ongeveer 2% voldoet iemand aan alle criteria van depersonalisatie-/derealisatiestoornis. DPDR is vaak een langdurige psychische ziekte – bij veel mensen die dit hebben, hebben de aandoening al jaren of zelfs decennia zonder dat er sprake is van – of zicht op – verlichting.”

Teken de petitie

Origineel bericht (Engels)

Depersonalization/Derealization Disorder, or DP/DR, is among the most common yet under-recognized psychiatric conditions in the world. Little research has been done on this disorder although it affects millions of people worldwide who suffer in silence everyday. According to studies in both Britain and the US, DP/DR could affect up to 2% of the population – that is, around 1.3 million people in the UK, and 6.4 million in the US. In view of the size of the problem, more research on the disorder and its optimal treatment is urgently required.

Depersonalization/Derealization disorder is a highly distressing mental illness. The American Psychiatric Association classifies it as a dissociative disorder, a class of mental health conditions that disrupt memory, awareness, identity or perception. People who have depersonalization-derealization disorder feel disconnected from their mind or body (depersonalization) or their surroundings (derealization). These sensations cause chronic anxiety and depression to sufferers, which inevitably disrupt every aspect of their lives.

Up to 75% of people experience at least one depersonalization/derealization episode in their lives, and approximately 2% meet the full criteria to classify it as a chronic disorder. DP/DR can often be a long-term mental health condition – a lot of people suffering from it can have the condition for many years or even decades without a second of relief.

Additional information

The Initiative for Depersonalization Studies (IDS) is a non-profit foundation dedicated to continuing education, research, and media coverage concerning Depersonalization/Derealization Disorder.

Link to IDS website: https://depersonalization.info

Link to donate to IDS: https://www.facebook.com/donate/4601421116559779/?fundraiser_source=external_url

There is also a charity organization known as Unreal Uk that seeks to raise awareness of DP/DR: https://www.unrealuk.org

Link to donate to Unreal Uk: https://www.unrealuk.org/donate