De afgelopen maanden is er met een enthousiast team van ervaringsdeskundigen een spannend project in de steigers gezet: DIS is me, een online project over de ervaringen van mensen met een dissociatieve identiteitsstoornis (DIS).

Dit is het (voorlopige) plan: een jaar lang zal een kleine groep mensen met DIS de anonieme ervaringen verzamelen van een grote groep mensen met DIS. Aan de hand daarvan worden artikelen en filmpjes gemaakt voor social media. Het doel van het project is om een realistischer beeld van het leven met DIS te bevorderen. Van het projectmateriaal wordt vervolgens een digitale publicatie uitgebracht, die kan worden gebruikt in voorlichting, psycho-educatie en onderwijs vanuit cliëntperspectief.

  • Ben jij nieuwsgierig naar het leven met DIS? 
  • Heb jij/heeft een naaste van jou DIS en wil je anoniem bijdragen? 
  • Of ben je een professional in zorg of onderwijs en wil je het project of de digitale publicatie delen met jouw collega’s en cliënten/studenten?

Schrijf je dan in voor de projectupdates of mail het projectteam, kijk op www.dis-is-me.nl

Noot redactie: dit project maakt geen deel uit van Caleidoscoop, maar we steunen ‘DIS is me’ van harte en zullen hun updates plaatsen op onze website.