Jasper Heijting* schreef op Reporters Online een uitgebreid en waardevol artikel over één van de dissociatieve stoornissen, namelijk DIS – de dissociatieve identiteitsstoornis. We willen het graag onder jullie aandacht brengen.

“Voorheen zagen we het vooral in de Verenigde Staten. Maar op Youtube verschijnen ook in ons land de afgelopen jaren steeds meer  video’s  van mensen die aan een dissociatieve identiteitsstoornis (DIS, voorheen ook meervoudige persoonlijkheidsstoornis  MPS genoemd) lijden. De meeste video’s zijn puur informatief. Sommige video’s tonen echter directe aspecten van de stoornis. Openhartig.  Zoals het (snel) wisselen van zogenaamde ‘alters’ of beter gezegd persoonsdelen.  Soms wordt ook een persoonsdeel apart geïntroduceerd aan het grote publiek. We zien dan een volwassene die schijnbaar als kind handelt. Maar hoe waardevol is zulke informatie? (…)

Verkeerd beeld

Veel mensen die aan DIS lijden vinden dat er vanuit diverse films en video’s een verkeerd beeld wordt geschapen van een psychiatrische aandoening die zo moeilijk in beeld is te vatten.  In verschillende vlogs zien we soms een welhaast theatraal aandoend schouwspel waarin een persoon met DIS wisselt van persoonsdeel.  Een bijna luchtige act waarin de kijker zich geboeid kan voelen.  Hoewel het lijkt alsof het publiek zo eens een goed beeld krijgt van DIS, is DIS juist een hele zware psychische aandoening, waarin niets spectaculairs te zien is. Integendeel, de werkelijkheid van het onzichtbare lijden is juist de reden dat mensen met DIS vaak niet serieus genomen worden. Door dit onzichtbare lijden komen mensen met DIS gemakkelijk in problemen.  Juist omdat niet zichtbaar is wat gebeurt.

>> Lees het hele artikel door Jasper Heijting op Reporters Online.

* We konden jammer genoeg geen contactgegevens van Jasper meer achterhalen om zijn toestemming te vragen of we zijn artikel mochten publiceren hier, en hebben om die reden alleen twee alinea’s geplaatst, met de link naar het oorspronkelijke artikel op bovenstaande website.