De ledenvergadering werd goed bezocht met in totaal 25 deelnemers, waarvan een deel online aanwezig was. Fijn om elkaar gesproken te hebben, feedback en vragen te krijgen en zo veel betrokkenheid bij de vereniging en elkaar te voelen.

Via lotgenotencontact, belangenbehartiging, voorlichting en informatievoorziening werken we aan meer begrip en herkenning voor alle dissociatieve stoornissen. We bouwen aan een fundament waardoor Caleidoscoop ook op lange termijn stevig(er) kan blijven staan en we activiteiten kunnen (blijven) bieden en ontwikkelen. Soms gaan er dingen anders dan we hopen of gaat er iets mis, maar er gaat gelukkig ook heel veel goed. We zien dat terug in de stijging van het ledental.

  • Bekijk het bestuursverslag voor een overzicht van alle ontwikkelingen en activiteiten in 2022 en de plannen voor 2023. Alle stukken waarover gestemd kon worden, zijn met een ruime meerderheid aangenomen.
  • Antoinette en Anne zijn verkozen tot bestuurslid met volledige steun van de aanwezige leden. Samen met HenriĆ«tte (voorzitter) en Florence (penningmeester) vormen zij nu het bestuur van Caleidoscoop.
  • De gedragscode zoals je die in het bestuursbeslag vindt, vond brede steun onder de leden. We kregen nog enkele aanvullende vragen en feedback.
    • Update juli 2023: de gedragscode is nu definitief en gepubliceerd.
  • De privacyverklaring van Caleidoscoop is geactualiseerd.
  • De trekking van de ledenactie ter viering van de nieuwe huisstijl en website hebben we tijdens de ALV gedaan. De vijf winnaars krijgen het boek ‘Behandeling van traumagerelateerde dissociatie’ thuisgestuurd. Iedereen die zich heeft opgegeven voor de actie, heeft inmiddels een mailtje ontvangen.

Op het ledenplatform vind je een overzicht met alles wat we besproken hebben tijdens de ALV. De concept-notulen van de ALV vind je daar ook. Reageren kan op het ledenplatform of per mail. En ben je enthousiast geworden en wil je je inzetten als vrijwilliger? Leuk! We horen graag van je: bestuur@caleidoscoop.nl.