Weet jij al op welke partij je gaat stemmen? Gezondheid is een belangrijk thema. In de politieke campagnes gaat het nauwelijks over de besluiten die nodig zijn om de zorg toegankelijk te houden. Om hierover een mening te vormen, moet je goed zoeken. Het Zorgkieskompas geeft een mooi overzicht van de standpunten. Voor belangenbehartigers extra interessant: wat willen partijen met de zorg?

Door: PGOsupport

Zorgkieskompas

Het Kieskompas voor de zorg(Opent in een nieuw tabje) is een soort stemwijzer, maar dan op basis van 27 stellingen over onderwerpen die spelen in de zorg. Je kunt aangeven of je het wel of niet eens bent met de stellingen en dan rolt er een stemadvies uit. Bijvoorbeeld: ‘Afspraken bij de dokter zouden veel vaker digitaal moeten plaatsvinden, tenzij een fysiek gesprek noodzakelijk is’, ‘De overheid moet mensen die langdurig mantelzorg bieden, een financiële vergoeding geven’ of ‘Het eigen risico moet worden afgeschaft, ook als hierdoor voor iedereen de zorgpremie stijgt.’ Meerdere stellingen zijn relevant voor belangenbehartigers van patiënten- en cliëntenorganisaties.

Het Kieskompas voor de zorg is gemaakt door ActiZ, de brancheorganisatie van 400 zorgorganisaties voor ouderenzorg en chronisch zieken. Een aantal vragen gaat specifiek over de toekomst van de ouderenzorg, andere vragen gaan over gezondheidsbeleid in het algemeen. Bij dit Kieskompas is ook een mooi overzicht van alle standpunten van politieke partijen op het gebied van zorg(Opent in een nieuw tabje). Met interessante onderwerpen voor patiëntenorganisaties, zoals zorg in de wijk of digitalisering.  

Analyse partijprogramma’s

Ieder(in) analyseerde de partijprogramma’s van politieke partijen. Wat zeggen de partijen over mensen met een beperking? Drie onderwerpen zijn daarbij vooral belangrijk: bestaanszekerheid, gelijke behandeling/rechtspositie en zorg/ondersteuning. En noemen de partijen de uitvoering van het VN-verdrag Handicap in hun verkiezingsprogramma? Bekijk de analyse van partijprogramma’s(Opent in een nieuw tabje) (pdf) van Ieder(in). Ook de Patiëntenfederatie heeft de standpunten van politieke partijen op een rij gezet: ‘Wat doen politieke partijen tegen de (stapeling van) zorgkosten voor patiënten?(Opent in een nieuw tabje) 

Het Grote zorgdebat terugkijken

Op 13 november organiseerde een breed scala aan zorgpartijen Het Grote Zorgdebat, in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. Tijdens het debat gingen kandidaat-Kamerleden met elkaar in debat over hun ideeën voor de toekomst van de zorg. Gemist? Je kunt het Grote zorgdebat terugkijken(Opent in een nieuw tabje)

Stemhulp van Longfonds over luchtkwaliteit

Het Longfonds heeft een specifieke stemhulp gemaakt waarmee mensen in één oogopslag kunnen zien welke partijen zich volgens de belangenbehartiger van longpatiënten inzetten voor gezondheid en schone lucht. Op een speciale site(Opent in een nieuw tabje) is te zien hoe partijen omgaan met thema’s als luchtkwaliteit, mobiliteit en roken. (Opent in een nieuw tabje)

Onderdeel van de Stemhulp is een overzicht waarin per thema in kleur wordt beoordeeld hoe een partij hierop scoort: donkergroen is uitstekend voor je longen, lichtgroen is aardig, oranje matig en rood betekent slecht voor de longen (klik op de afbeelding om de stemhulp te openen).

Verkiezingsmanifest 

Verschillende koepels van patiëntenorganisaties deden eerder een oproep aan de politieke partijen en vroegen aandacht voor onderwerpen die voor hun achterban van belang zijn. De Patiëntenfederatie benoemt in haar verkiezingsmanifest(Opent in een nieuw tabje) 8 verbeterpunten voor de zorg. MIND deed in het begin van de campagnes een oproep aan politieke partijen(Opent in een nieuw tabje) om oplossingen te zoeken voor problemen in de geestelijke gezondheidszorg. 

Kies voor een gezonde generatie

Vanuit het programma Gezonde Generatie deden 22 gezondheidsfondsen ook een oproep aan de politiek: Kies voor een gezonde generatie(Opent in een nieuw tabje). Dit programma vraagt meer aandacht voor preventie, met als thema’s Rookvrije Generatie, Mentale Gezondheid van de jeugd, Alcoholpreventie, Gezonde Voedselomgeving en Bewegen en Sport. Het doel is ook om gezondheid, preventie en de Gezonde Generatie onderdeel van het maatschappelijk debat te maken, waar ook veel patiëntenorganisaties zich voor inzetten. 

Meldpunt onbeperkt stemmen 

Tot slot heeft Ieder(in) een meldpunt geopend waar je alles kunt melden dat te maken heeft met toegankelijk stemmen. Zowel positieve als negatieve ervaringen. Je kunt meldingen doen over de toegankelijkheid van het stembureau of het stembiljet. Maar ook over hoe mensen op het stembureau met je omgaan. Of bijvoorbeeld over de toegankelijkheid van de partijprogramma’s van politieke partijen. Meldpunt onbeperkt stemmen.

Ook na de verkiezingen, bij de kabinetsformatie, keren deze onderwerpen weer terug en zijn ze relevant voor het overheidsbeleid van de komende jaren.

Meer lezen

Bron: PGOsupport