Gisteren heeft zorgverzekeraar VGZ op haar site laten weten dat ze alsnog een overgangsregeling biedt voor mensen die op dit moment niet-gecontracteerde ggz en wijkzorg vergoed krijgen via de restitutiepolis. Per 1 januari zouden verzekerden met een restitutiepolis nog maar 90% van deze zorg vergoed krijgen omdat de verzekeraar de polis in 2023 omzet in een combinatiepolis.

MIND heeft de afgelopen maanden druk gelobbyd en aandacht gevraagd voor de plotselinge verlaging van de vergoedingen van verzekeraars van niet-gecontracteerde ggz. We zijn dan ook blij dat VGZ nu een overgangsregeling biedt. Dit neemt echter niet weg dat we vinden dat niet-gecontracteerde zorg voor iedereen toegankelijk moet blijven en de restitutiepolis moet blijven bestaan.

Intensieve lobby
MIND pleit al jaren voor de vrije artsenkeuze en voor vergoeding van niet-gecontracteerde zorg. Naast de intensieve onderhandelingen over het Integraal Zorgakkoord en ons besluit om het akkoord niet te tekenen, sprak MIND op 5 december tijdens het Ronde Tafel Gesprek in de Tweede Kamer, publiceerden diverse media over de vrije artsenkeuze en voerden we gesprekken met de Nederlandse Zorgautoriteit en verzekeraars. Door de sturing van het huidige kabinet op gecontracteerde zorg, bieden steeds minder verzekeraars een restitutiepolis aan. Zo ook VGZ. VGZ was echter de enige verzekeraar zonder overgangsregeling. Hierdoor zouden verzekerden die nu in een behandeltraject zitten, van het ene op andere moment ineens moeten bijbetalen. Voor veel verzekerden is dit niet op te brengen. Zij zouden hun therapie moeten stoppen en opnieuw op een wachtlijst komen bij een andere ggz-aanbieder. Een zeer patiĆ«ntonvriendelijke situatie vindt MIND, omdat daardoor de kans op verergering van de ggz problematiek toeneemt en ernstige terugval kan ontstaan.

Overstappen van verzekering niet altijd mogelijk
Half november informeerden de verzekeraars hun verzekerden over de premies voor het nieuwe jaar en veranderingen in de polis. Veel verzekeraars bieden in 2023 geen volledige restitutiepolis meer aan en vergoeden veelal ggz en wijkzorg tot 90% van het marktconform tarief. Er zijn nog zeven verzekeraars over die wel een volledige restitutiepolis bieden. Niet alle mensen kunnen echter zomaar overstappen; zij komen daarmee bijvoorbeeld in de knel met andere zorg die zij of gezinsleden krijgen. Zelf de aanvullende kosten betalen is daarnaast ook voor veel mensen niet haalbaar.

Reactie MIND
Wij zijn verheugd dat VGZ met de regeling nu voorkomt dat mensen die op dit moment in behandeling zijn direct in de problemen komen. We gaan er vanuit dat zij per direct en pro actief alle verzekerden hierover informeren. MIND betreurt echter dat de restitutiepolis verdwijnt waardoor mensen op termijn geen gebruik kunnen maken van niet-gecontracteerde zorg. Wij blijven ons inzetten voor de toegang tot de gehele geestelijke gezondheidszorg voor iedereen. Hierbij mag geen onderscheid worden gemaakt tussen mensen die dit wel kunnen betalen en mensen die dit niet kunnen betalen.

Bron: MIND