Spotlight | Contact

Telefoon: 0182-796025
E-mail: info@wijzijnspotlight.nl

In april 2022 is Spotlight een zelfstandige stichting geworden.

Werkgroep “Spotlight”

Wie zijn wij?

Wij zijn “Spotlight”.
Spotlight is een werkgroep die belangen behartigt en Spotlight een gezicht geeft. Beatrix, Stefanie en Miranda vormen deze groep. Daarnaast heeft Spotlight een achterban van tientallen lotgenoten die de inhoud leveren van wat wij doen. Dit doen ze onder andere door mee te lezen met de officiële brieven en input te leveren voor ons beleid. Wij willen een stem geven aan onze achterban, hoe meer mensen mee doen hoe krachtiger onze stem!

Voor wie zetten wij ons in?

Wij zetten ons in voor kinderen en volwassenen die te maken hebben (gehad) met georganiseerd sadistisch of satanisch geweld.
Dit verschrikkelijke onrecht wil Spotlight aan het licht brengen. In onze samenleving geloven veel mensen niet dat dit bestaat. Wij zijn getuigen en weten dat dit wel degelijk bestaat.  Wij strijden voor erkenning van deze praktijken door justitie en politie, en voor begeleiding van overlevenden voor wie in de meeste gevallen een lange tijd van intensieve therapie nodig is om te kunnen herstellen van een complexe PTSS die zij ontwikkelden, heel vaak gepaard met een Dissociatieve Identiteit Stoornis ( DIS). Deze stress – en dissociatieve stoornissen ontstaan door vroegkinderlijk trauma wanneer de manipulatie en het lichamelijk geweld op een zeer kwetsbaar en onbeschermd lichaam is begonnen. Neurobiologisch onderzoek toont aan dat de geest niet anders kan dan te dissociëren als het wordt blootgesteld aan zulk wreed trauma.

Waar staan wij voor?

Wij weten dat pedoseksuele netwerken bestaan. Georganiseerd misbruik bestaat en wij vinden dat rituelen logisch zijn, ze komen in alle groepen voor. Zware criminaliteit bestaat. En mensen die er alles aan doen en alle middelen inzetten om openbaarheid van de strafbare feiten te voorkomen bestaan. Wij staan voor alle mensen die hier slachtoffer van zijn. Mensen die georganiseerd misbruik hebben meegemaakt dienen gered, gehoord en beschermd te worden. In de meeste gevallen betreft de pleger of organisator van het netwerk een direct familielid en heeft het slachtoffer geen enkel toevluchtsoord. Netwerken dienen opgespoord en onschadelijk gemaakt te worden, en plegers van deze netwerken dienen te worden aangepakt en berecht.

Wij willen licht laten schijnen in die uithoeken van een donkere wereld die ongezien is en vaak ontkend wordt
Recht maken wat krom is
Kinderen een stem geven, daar waar ze zelf geen woorden voor hebben

Contactgegevens

Telefoon: 0182-796025
E-mail: info@wijzijnspotlight.nl
Website: www.misbruikt.nl