UMC Utrecht doet onderzoek: Help ons mee te onderzoeken hoe we na een intake beter kunnen aansluiten bij de belevingswereld van jongvolwassenen in de leeftijd van 25 tot 35 jaar!

Voorbeeld Netwerkintake

Ben je een jongvolwassene tussen de 25 en 35 jaar en krijg je nu behandeling in de GGZ vanwege mentale ontregeling, of heb je dit in de afgelopen 5 jaar gehad? Of ben je een naaste van een jongvolwassene voor wie dit geldt?

Dan vragen we je om mee te doen aan het onderzoek Samen Verbinden!

Hoe kunnen we aansluiten bij jouw belevingswereld?

Misschien deel je als jongvolwassene de ervaring dat zorgverleners soms de neiging hebben om in ‘hulpverleningstaal’ te spreken en de regie over te nemen. Ook kan het voor zorgverleners door allerlei factoren moeilijk zijn om samen te werken. Dan moet je steeds opnieuw je verhaal vertellen en is de aanpak van je hulpvraag te eenzijdig waardoor er geen herstel optreedt. Door de zorg en ondersteuning meer aan te laten sluiten op je behoeften en in te zetten op je krachten, wordt er een betere basis gelegd voor je toekomst. Daarom willen we de Netwerkintake verder toespitsen op de belevingswereld van jou en andere jongvolwassenen.

Je bent naaste. Wat heb jij nodig?

Ook kan het zijn dat je naaste bent van een jongvolwassene. Voor jou is het ook van groot belang dat wordt gekeken wat jij nodig hebt en welke rol je kunt spelen in het leven van de jongvolwassene.

Over de Netwerkintake

Netwerkintake uitgelegd

De Netwerkintake is een werkwijze die is ontwikkeld op de afdeling Psychiatrie van het UMC Utrecht om breed te kijken naar mentale gezondheid. Tijdens het Netwerkintakegesprek tekent de zorgverlener samen met de jongvolwassene de belangrijke thema’s uit zijn of haar leven. Besproken wordt wat helpend of belemmerend is en waar de krachten liggen. Daarnaast wordt het netwerk in kaart gebracht en bepaalt hoe deze naast de eigen inzet van de volwassene van betekenis kunnen zijn voor het herstel. Vervolgens worden behandelopties besproken.”

Bron: UMC Utrecht