De LVVP (Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten) schrijft: “Onlangs is de consultatie gestart van een nieuw wetsvoorstel, getiteld ‘bevorderen contractering’. Het wetsvoorstel vloeit voort uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) en beoogt zorgcontractering te bevorderen. De LVVP ziet grote bezwaren tegen de invoering van dit wetsvoorstel.

Het wetsvoorstel bouwt voort op foute aannames en is disproportioneel. Het wetsvoorstel is paradoxaal en genereert daarmee rechtsonzekerheid. Het wetsvoorstel ondergraaft de invloed van de Tweede en Eerste Kamer. Maar bovenal heeft het wetsvoorstel gevolgen voor het zorgstelsel en bevordert het een tweedeling in de maatschappij.

U kunt onze bezwaren hier integraal lezen.”

Bron: www.lvvp.nl