Sinds vele jaren kampt de ggz met lange wachtlijsten. MIND vraagt al lange tijd om inzichtelijk te maken wat nu precies het zorgaanbod is en in hoeverre deze aansluit bij de zorgvraag. Wachtlijsten ontstaan namelijk niet alleen door een tekort aan plaatsen maar bijvoorbeeld ook omdat sommige gespecialiseerde zorg niet beschikbaar is of omdat zorgverzekeraars met aanbieders geen contracten hebben afgesloten. Deze maand is nu eindelijk een begin gemaakt: de Nederlandse ggz heeft met diverse partijen, waaronder MIND, een zogeheten Handreiking cruciale zorg opgesteld. Hiermee kan de inventarisatie in de regio’s van vraag en aanbod in de ggz daadwerkelijk starten.

Overzicht noodzakelijk om te sturen

MIND is blij dat gestart wordt met de inventarisatie. Met dit overzicht wordt beter inzichtelijk waar de knelpunten liggen en waarop gestuurd moet worden. In mei 2022 stuurden we naar aanleiding van diverse sluitingen in de ggz een brandbrief (samen met de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie) naar minister Helder waarin we pleitten voor regulering en borging van specifiek zorgaanbod door de Rijksoverheid en voor de invoering van een ‘zorgeffectrapportage’ in de besluitvorming bij een voorgenomen sluiting in de ggz. Vorig jaar beaamde minister Helder al in de uitzending van het televisieprogramma Pointer op 4 september 2022 dat het totaaloverzicht aan behandelplekken in de ggz ontbreekt en dat dit er zo snel mogelijk moest komen.

Inventarisatie in de regio

Om het gesprek tussen alle belanghebbenden – cliëntenorganisaties, aanbieders en financiers – beter te kunnen voeren, is het noodzakelijk dat de (boven-)regionale / landelijke capaciteit aan cruciale ggz in kaart gebracht wordt. Dit moeten leiden tot een overzicht over wát (welk ggz aanbod) er waar (in welk deel van het land) wordt geboden of nodig is. Alle partijen die bij het Integraal Zorgakkoord betrokken zijn, hebben hiervoor de Handreiking cruciale zorg opgesteld. MIND heeft het IZA niet getekend maar is vanwege het cliënten- en naastenperspectief wel gevraagd om input te leveren. De komende maanden gaan alle regio’s met de handreiking aan de slag om het zorgaanbod en de zorgvraag in kaart te brengen. In juni dit jaar worden de regionale overzichten gebundeld en zullen deze gebruikt worden voor de zorginkoop voor 2024.

Lees verder over de Handreiking cruciale zorg op de site van de Nederlandse ggz.

Bron: MIND Platform