Beste leden,

We hebben onze ALV helaas moeten verzetten. En wel van zaterdag 18 maart naar zaterdag 29 april 2023 (14 – 16 uur). We zullen op 29 april een hybride bijeenkomst organiseren. Dat wil zeggen dat we elkaar in Utrecht ontmoeten, maar er ook voor zorgen dat leden digitaal kunnen aansluiten. Het lukte niet meer om op korte termijn een zaal te regelen voor 18 maart, en dus zijn we uitgeweken naar 29 april. We ontmoeten elkaar dan in het gebouw van PGOsupport, Daltonlaan 600, Utrecht. Na afloop van de ALV is er gelegenheid om na te praten en is er lekkers.

>> Klik hier om je aan te melden voor de ALV op 29 april
Uiterlijke aanmelddatum: donderdag 20 april 2023
Problemen met aanmelden? Mail naar administratie@caleidoscoop.nl

Waarom is de ALV verzet?

Tijdens de corona-pandemie is er tijdelijke wetgeving gemaakt die online ALV’s rechtsgeldig maakte. Er waren tweemaandelijkse verlengingen van deze wet. Bij het plannen van de ALV gold deze wet nog, maar per februari liep de wet af. Daardoor gelden weer de ‘normale’ wettelijke eisen, waarbij de ALV alleen rechtsgeldig is als deze op locatie plaats vindt. Tenzij je daarvoor in je eigen statuten al een regeling hebt opgenomen. Dat hebben we (nog) niet, maar dat zal vanaf 2024 wel het geval zijn. Er is overigens ook een permanente wet hiervoor in de maak, maar die is nog niet klaar.

Meer informatie

In maart krijg je een brief met uitnodiging voor de ledenvergadering. Opgave voor de ALV is nodig omdat deze alleen voor verenigingsleden toegankelijk is. Ook staat in die brief hoe je iets kunt agenderen ter bespreking op de ALV.

Het spijt ons als dit ongemak veroorzaakt. We vinden het fijn als je er bij kunt zijn!

Hartelijke groet,

Het bestuur
bestuur@caleidoscoop.nl