Om samen met een behandelaar de juiste keuzes te kunnen maken is het belangrijk dat de patiënt beschikt over de juiste informatie over de aandoening en mogelijke behandelingen. Om patiënten en naasten hierbij te ondersteunen zijn er toolkits Samen beslissen. Die helpen bij het begrijpen van de stoornis en het overzien van de mogelijke behandelingen.

De toolkits zijn gebaseerd op de zorgstandaarden en ontwikkeld door MIND met patiënten en naasten uit hun achterban en professionals.

> Bestel hier kosteloos de toolkits

Toolkit Samen beslissen bij ADHD

Toolkit Samen beslissen bij angstklachten en angststoornissen

Toolkit Samen beslissen bij een bipolaire stoornis

Toolkit Samen beslissen bij een depressie

Toolkit Samen beslissen bij persoonlijkheidsstoornissen

Toolkit Samen beslissen bij problematisch alcoholgebruik

Toolkit Samen beslissen bij psychose

Toolkit Samen beslissen bij PTSS

Bron: GGZstandaarden