Kascommissielid

Als kascommissielid krijg je inzicht in het financiële hart van de vereniging. Je controleert of dat hart nog gezond is en of er goed voor wordt gezorgd door de bestuursleden. Dat houdt in dat je kritisch kijkt naar de inkomsten en uitgaven van de vereniging, en de keuzes die het bestuur het afgelopen jaar heeft gemaakt. Je krijgt toegang tot alle financiële stukken en houdt die tegen het licht. Gaat het bestuur verantwoord om met de subsidie en het eigen vermogen? Je stelt al je vragen aan de penningmeester en het bestuur.

Op basis van je bevindingen breng je een verslag uit. Dit verslag presenteer je op de algemene ledenvergadering. Je doet aanbevelingen, maar brengt ook de leden op de hoogte van eventuele risico’s die de vereniging loopt. Je doet de kascommissie niet alleen, maar samen met een collega-vrijwilliger.

Je kunt je kandidaat stellen als kascommissielid door je verkiesbaar te stellen tijdens een algemene ledenvergadering (ALV). Omdat je namens de leden deze kritische blik op de financiën doet, is de goedkeuring van de leden nodig voor jouw aanstelling. Kascommissieleden voeren hun werkzaamheden één keer per jaar uit, voorafgaand aan de ALV (algemene ledenvergadering). Je krijgt een vrijwilligersvergoeding van ons voor je werkzaamheden.