Kascommissielid

Als kascommissielid krijg je inzicht in het financiële hart van de vereniging. Je controleert of dat hart nog gezond is en of er goed voor wordt gezorgd door de bestuursleden. Dat doe je namens de leden, samen met andere kascommissieleden.

  • Je krijgt toegang tot alle financiële stukken. Gaat het bestuur verantwoord om met de subsidie en het eigen vermogen? Je stelt al je vragen aan de penningmeester en het bestuur.
  • Ook kijk je of de aanbevelingen uit het vorige commissieverslag zijn omgezet in acties door het bestuur
  • Op basis van je bevindingen breng je een verslag uit. Dit verslag presenteer je op de algemene ledenvergadering.

De tijdsinvestering is enkele dagdelen per jaar, altijd in het voorjaar, voorafgaand aan de ALV. We helpen je op weg als je nog geen ervaring hebt. Je krijgt een vrijwilligersvergoeding van ons voor je werkzaamheden.