Vrijwilligers met een sociaal-wetenschappelijke achtergrond

Soms verschijnen er artikelen over nieuw onderzoek dat gedaan is naar één van de dissociatieve stoornissen. We willen deze artikelen graag onder meer op onze website verzamelen, het liefst voorzien van commentaar, waarbij Caleidoscoop het patiëntperspectief naar voren brengt. Zo spelen we in op actuele ontwikkelingen in het wetenschappelijke veld en in de GGZ.

We zoeken vrijwilligers die een sociaal-wetenschappelijke achtergrond hebben en ons kunnen helpen om deze onderzoeken te verzamelen en een onderbouwde reactie te formuleren. Ook vinden we het waardevol om wetenschappelijke ontwikkelingen te kunnen vertalen naar relevante kennis voor onze achterban. We vragen niet naar diploma’s, maar zijn vooral op zoek naar vrijwilligers die op dit niveau kunnen denken en schrijven. Misschien spreekt een plek in de belangenbehartiging je aan? Je brengt dan je kennis en ervaringsdeskundigheid in op beleidsniveau bij onder meer de ggz en de koepelorganisatie geestelijke gezondheid, MIND Platform.