We zijn er uit: het nieuwe logo van Caleidoscoop is bekend!

Allereerst willen we jullie hartelijk bedanken voor de grote hoeveelheid reacties tijdens de laatste stemming, net als aan iedereen die tijdens de feedback-sessies aanwezig was en die daar meedacht. Het was heel waardevol om al jullie perspectieven te horen. De stemming van bijna 70 mensen was bijzonder genoeg vrijwel gelijk verdeeld, waarbij een klein aantal aangaf geen voorkeur te hebben of een andere mening te hebben. Over de slogan (“Landelijke vereniging voor…”) was wél veel overeenstemming: ruim driekwart vond dit belangrijk om te vermelden. Vooral omdat het duidelijk maakt wie we zijn – er zijn veel meer organisaties die Caleidoscoop heten.

We hebben voor onze uiteindelijke keuze ook de uitkomsten en feedback van zowel de eerste creatieve sessie als de presentatie van de eerste drie logovoorstellen meegewogen. Een spannend besluit dus, omdat we het liefst iedereen blij zouden maken! We leggen daarom graag uit wat onze motivatie is voor dit logo.

Wat gaf de doorslag om te kiezen voor dit logo?

De ongeveer gelijke stemming gaf ons een duidelijk signaal dat beide logo’s een verhaal vertellen en reactie oproepen. Veel leden benoemden namelijk hoe zij dissociatie of hun dissociatieve stoornis weerspiegeld zagen in het logo van hun voorkeur, en deelden hoe zij de rechte en de ronde vormen ervoeren. Het verhaal achter het logo is dus belangrijk, net als wat het oproept als je het ziet.

We hebben ook teruggekeken naar de eerdere bijeenkomsten, mede omdat de stemming zo gelijk verdeeld was. We hebben gekeken wat gezien werd als identiteit van Caleidoscoop, en naar de doelen die we hadden geformuleerd voor de nieuwe uitstraling tijdens de creatieve sessie in juli. Vooral de archetypes die we in samenspraak met MEO hebben gekozen waren voor ons belangrijk: een combinatie van de creator en de leraar. De intenties die bij deze archetypes horen zijn: innoveren, (zelf)expressie, ontwikkeling, informeren, inspireren en visionair.

Toen we deze uitgangspunten en de inhoudelijke feedback die we van jullie kregen tijdens de online stemming naast elkaar legden, kwamen we tot de conclusie dat het logo met de rechte hoeken op meer punten paste dan het ronde logo.

We willen naast uitnodigend, warm en divers (wat tot uiting komt in de kleuren en de ronde vorm van de tekst) ook krachtig, prikkelend en herkenbaar zijn, wat we terugzien in de wat eigenzinnige vorm met rechte hoeken. Deze voelt niet altijd ‘makkelijk’ en schuurt soms een beetje, maar dat past ook bij ons. Als patiëntenvereniging voor dissociatieve stoornissen zijn we namelijk ook nog steeds aan het pionieren, omdat er nog altijd onvoldoende aandacht voor, en kennis over dissociatieve stoornissen is. Dat vraagt van ons om een duidelijke stem te laten horen, en de belangen van lotgenoten en naasten duidelijk naar voren te brengen. Het logo met de rechte hoeken bleef ook op miniatuurformaat en naast andere beeldmerken zijn kracht en herkenbare kleurrijkheid behouden.

Verdere ontwikkeling website & huisstijl

Het nieuwe logo vormt het uitgangspunt voor de vormgeving van de nieuwe website. Inhoudelijk zal de website ook transformeren op basis van wat er tijdens de creatieve sessie in september en de websitebijeenkomsten naar voren komt. We zullen jullie steeds voor de volgende stappen uitnodigen zodat je actief mee kunt beslissen.

Er volgen, na de websiteschetsen die op 3 november gepresenteerd worden, nog twee online sessies. Op 28 november is de volgende bijeenkomst, waarbij een demo-versie van de site gepresenteerd wordt en steeds op basis van de feedback van de aanwezigen wordt bijgestuurd richting het uiteindelijke ontwerp en inhoud. Wanneer de website klaar is voor de definitieve lancering, willen we dit moment graag met jullie delen. Dit zal in januari zijn. In de loop van volgend jaar zal ook al ons informatiemateriaal, evenals de Caleidokrant, opnieuw ontwerpen worden, zodat er één herkenbare stijl ontstaat.

Nogmaals dank aan ieder die zijn stem al heeft laten horen tijdens de bijeenkomsten en/of tijdens de stemming. Voor iedereen: we hopen dat je je thuis zult (gaan) voelen bij de nieuwe uitstraling van Caleidoscoop, en dat we een vereniging zijn waar je graag deel van wilt uitmaken.

Hartelijke groet,

Bestuur Caleidoscoop
bestuur@caleidoscoop.nl